Kurs, 23.11.2020 - 25.11.2020

Avlyst

Vi beklager å måtte meddele at vi ser oss nødt til å avlyse kurset i lover og avtaler, med bakgrunn i utviklingen av koronapandemien og myndighetenes nasjonale innstramninger som gjelder fra midnatt 28.november 2020 og frem til 1.desember. Creo som en sentral kulturorganisasjon, ønsker å være særdeles forsiktige med å sette oss i en situasjon der ett av våre møter eller samlinger blir det nye episenteret for en smittespredning.

 

Hvor: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen
Når: Kursstart 23. november kl.11.00. avsluttes 25. november. kl.13.00.

Målgruppe: Tillitsvalgte i kommunal/fylkeskommunal (KS) og kirkelig sektor (KA). Du bør ha gjennomført Flying start/kurs for nye tillitsvalgte.

En forutsetning for at tillitsvalgte skal lykkes i vervet er at man setter seg godt inn i lov og avtaleverk som gjelder for området man arbeider i. Kurset strekker seg over to dager og gir en innføring i Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og arbeidsmiljøloven, samt hvordan man forbereder seg til møter og forhandlinger.

Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene for å delta på fagforeningskurs. Creo dekker reise – og oppholdsutgifter.
Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding.

 

HUSK:

  • Sørg for å søke permisjon fra arbeidsgiver i god tid før kursstart. Dersom du eventuelt ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.
  • Ta med egne tariffavtaler til kurset. Materiell utover dette vil bli delt ut ved kursstart.
  • Det ikke gis rom for permisjoner under oppsatt kurs – påmeldingen er bindende!

 

Påmelding sendes til: jh@creokultur.no
Søknadsfrist: 2.november 2020
Ansvarlig for kurset: Janne Hegna, Forbundssekretær i Creo

 

NB! Creo følger til enhver tid Folkehelseinstituttets generelle smittevernråd vedr Covid 19. Kursoppholdet vil bli tilrettelagt iht til dette, og vi forutsetter at tillitsvalgte tar de nødvendige smittevernhensyn under reisen.