Kurs, 17.02.2019 - 21.02.2019

Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området

Hvor: Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud
Når: 17. – 21. februar 2020
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området
Ansvarlig for kurset: Odd Helge Henriksen, LO Stat Stavanger

Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og ansettelse/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, ulike overenskomster, arbeidsmiljøloven og andre lover og avtaler tilknyttet Spekter-området.

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no