Kurs, 04.02.2019 - 08.02.2019

Lo Stat inviterer tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området til kurs ved Sørmarka Konferansehotell.

Hvor: Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud

Når:  4. – 8. februar 2019

Søknadsfrist: 7. desember 2018

Ansvarlig for kurset: Arild Kjempekjenn, LO Stat Hamar

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Kurset omhandler fire hovedområder: Lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsmiljø, medbestemmelse og ansettelse/stillingsvern. Det gis innføring i Hovedavtalen, ulike overenskomster, arbeidsmiljøloven og andre lover og avtaler tilknyttet Spekter-området.

  • Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
  •  LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

 

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no