Panel, 30.08.2024

Panelsamtale under Oslo Afro Arts

Når: 30.august, 11.00 – 13.00
Hvor: Nordic Black Theatre

Creo og Samspill inviterer til en panelsamtale med fokus på flerkulturelt mangfold i kulturbransjen. Målet med arrangementet er å belyse viktige spørsmål rundt tilgjengelighet og representasjon blant den store bredden av kunstnere og ulike sjangre vi har her i landet.

Hvordan kan vi fremme mangfold og representasjon i kultursektoren?

Panelet vil belyse både historiske og nåværende utfordringer og suksesser. Asta Busingye Lydersen vil dele erfaringer fra et svart norsk kunstnerperspektiv. Representanter fra Høyskolen Kristiania og Music Norway vil presentere ærlige caser om utfordringer de har møtt påog hvordan de har lært av sitt mangfoldsarbeid.

Visuell skillelinje

Moderator

Gabrielle Solaké Graatrud 

Frilansjournalist som har dekket kulturbransjen i mer enn 20 år, og de siste 9 årene har vært bokreporter og skrevet forfatterintervjuer for Dagbladet og Dagbladet Bok.  Gabrielle var tekstforfatter i Kulturdirektoratets utgivelse for å synliggjøre norsk-afrikaneres bidrag til kunst- og kulturlivet.

Paneldeltakere

Asta B. Lydersen
Skribent, kulturarbeider og scenekunstner i den norskafrikanske kulturgruppen Queendom.

Erik Schøyen
Instituttleder ved Høyskolen Kristiania, som deler erfaringer fra akademias møte med mangfold.

Roza Aghili Taslimi
Prosjektkoordinator i Music Norway, som har ledet organisasjonens mangfoldsarbeid.

 

Visuell skillelinje
Visuell skillelinje

Diversity in practice – experiences from the cultural sector

Panel discussion at Oslo Afro Arts

When: 30.august, 11.00 – 13.00
Where: Nordic Black Theatre

Creo and Samspill invite you to a panel discussion focusing on multicultural diversity in the cultural industry. The aim of the event is to highlight important issues regarding accessibility and representation among the wide range of artists and various genres we have in the country.

How can we promote diversity and representation in the cultural sector?

The panel will highlight both historical and current challenges and successes. Asta Busingye Lydersen will share experiences from the perspective of a Black Norwegian artist. Representatives from Kristiania University College and Music Norway will present candid cases about the challenges they have faced and how they have learned from their diversity efforts.