Kurs, 12.02.2020 - 14.02.2020

LO Stat

Kurset gir en innføring i helseforetak som forretningsmodell og styringsstruktur, og tar for seg medbestemmelse som et sentralt tema. Videre tar kurset for seg forhandlingsordningen i Spekter Helse, og forhandlingsteknikk.

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter Helse.
Arbeidsmetode: Forelesninger og gruppearbeid.

 

NB: Ny søknadsfrist: 10. januar 2020
Søknadsskjema: http://www.lostat.no/kursoversikt/