Kurs, 18.06.2021

Digitalt medlemsmøte

Creo inviterer medlemmer og tillitsvalgte i KS til et digitalt infomøte om mellomoppgjøret 2021.

Her vil vi gå kort gjennom gangen i oppgjøret og meklingen, og redegjøre for Creos krav og vurderinger inn i oppgjøret. Vi vil også kjapt gå gjennom hva det innebærer at Unio har gått til streik, og hvilke eventuelle konsekvenser det kan få for Creos medlemmer.

Til sist vil vi også kort si noe om lokale lønnsforhandlinger som vil gjennomføres høsten 2021.06.02

 

Møtet er åpent for alle medlemmer og tillitsvalgte tilknyttet KS.
Møtet avholdes fredag 18. juni kl. 10:00-11:00, via Zoom på følgende lenke:

https://us02web.zoom.us/j/7718512422

Meeting ID: 771 851 2422