Konferanse, 15.09.2022

Konferanse om sosiale rettigheter

I Hurdalsplattformen slår regjeringen fast at de skal utrede og forbedre sosiale ordninger for selvstendige. Vi inviterer derfor politikere og alle interesserte til konferanse om sosiale rettigheter, for å finne løsninger for et anstendig arbeidsliv for morgendagens selvstendige.

Det sosiale sikkerhetsnettet for selvstendige næringsdrivende og frilansere har lenge vært dårlig eller ikke-eksisterende. Sammenlignet med arbeidstakere har selvstendige ikke i samme grad rett til pensjon, sykepenger, dagpenger eller foreldrepenger.

Koronapandemien, med stengte scener, oppdragstørke og omveltning ble for mange et krasjkurs i hvor svake de sosiale ordningene for selvstendige kulturarbeidere er.

 

15. september, kl. 9. – 12.00
Oslo kongressenter

 

Program

9.30 Velkommen

9.40 August Ringvold, advokat i Norsk Journalistlag, innleder om begrepene knyttet til selvstendige og sosiale ordninger

9.55 Kristin Alsos fra FAFO legger fram funn fra FAFO-rapporten om velferds-ordninger for selvstendig næringsdrivende

10.15 Pause

10.30 Paneldebatt med selvstendige innen kulturnæringen: Hvordan ser vår arbeidshverdag ut? Hvilke utfordringer møter vi på? Med Ika Kaminka, Fredrik Solstad, Lars Elton og Sandra Lillebø.

11.10 Pause

11.15 Paneldebatt

  • Torbjørn Vereide (Ap), Arbeid- og sosialutvalget
  • Julie Lødrup, LOs førstesekretær og leder for LO Selvstendig
  • Dag Idar Tryggestad, leder av Norsk Journalistlag

 

Konferansen arrangeres av Creo, LOs forbund for kunst og kultur, Norsk Journalistlag Frilans, Kunstnernettverket og Norsk kritikerlag.