Samtaleforum, 30.05.2024

Psykisk helse

Tid: 11.00-13.00
Sted: Greenhouse Oslo
Påmelding

Fra utsettelse til handling – hvordan overvinne prokrastinering og motivasjonsutfordringer

Arbeidslivet for kunstnere og kulturarbeidere er ofte preget av uforutsigbare timeplaner og prosjektbaserte oppgaver som skiller seg markant fra mer strukturerte yrker. Denne friheten gir rom for kreativ utfoldelse, men kan også føre til utfordringer med selvdisiplin, prokrastinering og tap av motivasjon.

På semesterets siste Samtaleforum skal vi utforske årsaker til prokrastinering og diskutere strategier for å øke motivasjon, selvdisiplin og effektivitet i hverdagen.

Meld deg på her! 

 


Samtaleforum

..er en ny type mindre arrangement som tilbyr en mer inkluderende og interaktiv tilnærming til psykisk helse, og de underliggende utfordringene som ligger bak.

Arrangementene vil bestå av grupper på 10-15 deltakere, hvor du som deltaker får muligheten til å ta en aktiv del i samtalen om ulike aspekter av psykisk helse. Formatet er utformet for å fremme en dypere forståelse og åpenhet rundt temaer som ofte er vanskelige å snakke om i mer tradisjonelle kurs- eller panelsamtaler.

Ledet av en erfaren samtaleterapeut fra Nion, vil disse samtalene fokusere på viktige temaer som direkte påvirker kunstnere og kulturarbeidere. Hvert arrangement får et eget tema, og man kan velge å melde seg på kun én eller flere av samtalene.

Samtaleforum arrangeres av Creo og Creo Oslo