Seminar, 26.09.2024 - 27.09.2024

For tillitsvalgte i KS og Oslo kommune

Som en oppfølging av de digitale tillitsvalgtforumene inviterer vi til en fysisk todagers samling for tillitsvalgte i KS. Det vil bli en blanding av noe fellesskolering samt plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling om utvalgte tema. Nettverkssamlingen er et ekstra tilbud til tillitsvalgte som både skal gi rom for skolering om tariffspesifikke problemstillinger og mulighet til å dykke dypere inn i hva det innebærer å være tillitsvalgt på arbeidsplassen. Det vil settes av godt med tid til diskusjoner og erfaringsutveksling på tvers.

Nærmere program kommer.

Visuell skillelinje

Første fysiske nettverkssamling ble gjennomført høsten 2023, med gode tilbakemeldinger. Det er et ønske om en videreføring av denne fysiske møteplassen på tvers av virksomheter, og vi etterstreber at samlingen skal avholdes minst en gang årlig.

Nettverkssamlingen er åpen for alle tillitsvalgte i KS og Oslo kommune – ingen tidligere kurs/skolering påkrevd, men det er en fordel med noe erfaring fra tillitsvervet.

NB! Begrenset antall deltakere – førstemann til mølla.

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter knyttet til kurset. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalen § 3-6 i for å delta på tillitsvalgtopplæring. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart. Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv etter påmeldingen er bekreftet.

Påmelding til line.grenheim@creokultur.no innen 12. august kl. 12:00

Visuell skillelinje
Deltakere på Creo-seminar.