Seminar, 09.11.2023 - 10.11.2023

For tillitsvalgte i KS

Tid: torsdag 9. – fredag 10. november  (2 dager)
Sted: Sørmarka

Som en oppfølging av de digitale tillitsvalgtforumene inviterer vi til en fysisk to dagers samling for tillitsvalgte i KS. Det vil bli en blanding av noe fellesskolering samt plenumsdiskusjoner og erfaringsutveksling om utvalgte tema. Nærmere program kommer.

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter knyttet til kurset. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalen § 3-6 i for å delta på tillitsvalgtopplæring. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart. Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv etter påmeldingen er bekreftet.

Begrenset antall deltakere – førstemann til mølla.

Påmelding til line.grenheim@creokultur.no innen 15. september.