Konferanse, 22.04.2022

Integrating body and mind

NB! Konferansen er utsatt til 2022

 

Creos Landsmøte har vedtatt å sette scenekunstmedisin høyt på agendaen de neste årene. I dag er situasjonen at svært mange kunstnere som trenger spesifikk og helserelatert hjelp knyttet til sitt yrke, ikke vet hvor de kan få den.

Creos langsiktige målsetting er å sikre bedre koordinering innenfor, og bygge opp, dette medisinske fagområdet. Dette ønsker vi å gjøre både gjennom å etablere et nasjonalt scenekunstmedisinsk nettverk og ved å sikre bedre oversikt over medisinske tilbud og aktører for Creos medlemmer.

Som ledd i dette arbeidet samarbeider Creo tett med Norges Musikkhøyskole (NMH/Cempe) og Norsk teater- og orkesterforening (NTO) og vi har nå tatt på oss å organisere den fjerde nordiske konferansen for musiker- og scenekunstmedisin. Konferansen har tittelen;

Musicians’ and Performing Artists’ health and performance (MHPC21)
Integrating body and mind

 

Tema for konferansen

Konferansen vil være et nasjonalt, nordisk og også internasjonalt forum for behandlere, terapeuter, profesjonelle utøvere, pedagoger, arbeidsgivere, studenter og andre aktører som er interesserte i, og arbeider for å forbedre scenekunstnere og musikeres yrkeshelse og prestasjoner.

Vi ønsker å fokusere på temaer som omhandler både fysisk og psykisk helse, samt ha et prestasjonsrettet fokus og også inkludere relevant pedagogikk. Konferansen vil kombinere forskning og praktisk erfaring gjennom blant annet foredrag, presentasjoner, paneldebatter og workshops.

Musicians’ and Performing Artists’ health and performance (MHPC21) finner sted i Oslo 22.-24.april 2021.

Dette er derfor å betrakte som en «save the date» og en orientering om arbeidet som pågår. Hold av datoen! Mer informasjon vil følge.

 

Call for papers

Det er nå åpnet for søknader/«call for papers». Arbeider du med prosjekter, eller forsker du på temaer som omhandler kunstneres helse og prestasjon, kan dette være en arena for å presentere ditt arbeid. Innsendelsesfrist er 1. oktober.

Se nærmere detaljer her: https://nmh.no/forskning/cempe/aktuelt/mhpc21-call-for-papers

Arrangement Facebook