Kurs, 03.12.2018 - 06.12.2018

LO Stat inviterer til kurs for tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud
3. – 6. desember 2018
Søknadsfrist: 5. oktober 2018.

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no

Ansvarlig for kurset er: Arild Kjempekjenn, LO Stat Hamar
Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i Spekter-området.

Kurset gir deltakerne forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i Spekter, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i Spekter: § 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.