Kurs, 03.12.2018 - 06.12.2018

LO Stat inviterer til kurs for tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud
3. – 6. desember 2018
Søknadsfrist: 5. oktober 2018.

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no

Ansvarlig for kurset er:

Odd Helge Henriksen, LO Stat Stavanger

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten.

Kurset skal gi deltakerne forståelse for omstillingsprosesser. Temaer som belyses er: Hva er omstilling, hvilke lover og avtaler regulerer omstilling og medbestemmelse i staten, og hvordan påvirker omstilling tillitsvalgte og verneombudenes rolle i omstillingsprosesser.

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i staten: § 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.