Kurs, 08.02.2024 - 09.02.2024

Tillitsvalgtopplæring trinn 1

En innføring i tillitsvalgtrollen

I dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i fagbevegelsens historie og rolle i samfunnet i dag, og hvordan Creo er oppbygd og jobber for å ivareta og utvikle kulturarbeideres rettigheter i arbeidslivet. Du vil også få en innføring i tillitsvalgtrollen og hva det vil si å være tillitsvalgt, og introduseres for sentrale lover og avtaler det er viktig at du kjenner til i rollen som tillitsvalgt. Vi vil også diskutere hva som ligger i det å utøve medbestemmelse på arbeidsplassen, og se på praktisk klubbarbeid og nyttige ressurser du kan benytte deg av i tillitsvervet.

Kurset tilsvarer deler av det som tidligere utgjorde Flying start, og er fortrinnsvis relevant for deg som ikke tidligere har vært på kurs eller er fersk som tillitsvalgt i Creo.

 

Praktisk info:

Når: Torsdag 8.- fredag 9. februar 2024

Hvor: Både kurs og overnatting finner sted på fagbevegelsens kurssted, Sørmarka konferansehotell, som ligger på Siggerud, ca 20 minutters kjøring utenfor Oslo. Det er mulig å reise selv eller bli med på felles avreise til Sørmarka fra Oslo s. torsdag kl. 10 (kursstart kl. 11:00) og felles retur fra Sørmarka fredag kl. 16.

Målgruppe: Creo-tillitsvalgte i alle avtaleområder

Påmelding: Gjøres via epost til line.grenheim@creokultur.no.

Påmeldingsfrist: fredag 19. januar. Kun 20 plasser – førstemann til mølla.
NB! Påmeldingen er bindende, og det forventes at deltakerne er til stede under hele kurset. Det innvilges ikke permisjoner under deler av kurset.

Reise: Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-4 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet. Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart.