Kurs, 14.10.2019 - 17.07.2019

LO Stat

Målgruppe: Tillitsvalgte og medlemmer i staten og Spekter.
Sted: Sørmarka Konferansehotell, 1404 Siggerud.

Søknadsfrist: 16. august 2019

 

LO Stat inviterer til deltakelse på kurset Organisasjonskunnskap (4 dager). Kurset er for deg som vil lære mer om hva en organisasjon er og hvordan den fungerer. Viktige temaer på kurset er:

  • Fagbevegelsens historie og utfordringer.
  • LO og LO Stats oppbygging og organisasjon.
  • Medbestemmelse, lønns- og arbeidsvilkår.
  • Fagforeningsarbeid, tillitsvalgte og medlemmers rettigheter og plikter.
  • Styret i arbeid.
  • Taleteknikk, kommunikasjon i fagforening, avstemmingsregler og møteledelse.

Kurset legger opp til praksisøvelser i gjennomføring av ulike møter.

 

Deltaker søker selv arbeidsgiver om permisjon med lønn etter Hovedavtalen i:

  • Spekter§ 52 pkt. c (tillitsvalgte) eller § 26. pkt. b (medlemmer)
  • Staten§ 39 (tillitsvalgte) eller § 40 (medlemmer).

LO Stat dekker reisekostnader, opphold og utgifter til eventuelt barnepass etter gjeldende satser.

 

Ansvarlig for kurset er:
Anne Birgit Nilsen, LO Stat Tromsø

For nærmere informasjon om kurset og påmelding: www.lostat.no