Konferanse, 10.02.2023

Trondheim Calling

Musikere lever av ekstreme prestasjoner og står i et arbeidsliv som i høy grad er preget av konkurranse og usikkerhet. Hvilke verktøy har vi for å møte psykiske utfordringer hos oss selv og andre?

Mange utfordringer følger musikernes arbeidshverdag; stor arbeidsbelastning, usikre arbeidsforhold og økonomi, manglende trygderettigheter, krevende arbeidstider, stor konkurranse og økende prestasjonspress.

Vår psykiske helse vil bli utfordret gjennom livet, og det å slite psykisk i perioder er normalt. Men; forskning viser en betydelig høyere utbredelse av symptomer på søvnvansker, angst og depresjon hos musikere, sammenlignet med andre yrkesgrupper.

Nettopp fordi det angår så mange er det nødvendig at vi tar tak i problemet, snakker åpent, og fokuserer på hvordan vi kan styrke oss selv og andre i hverdagen.

Creo har over lengre tid samarbeidet med Nion gjennom et prøveprosjekt for samtaleterapi. Etter flere hundre samtaler med Creos medlemmer har Nions veiledere fått god innsikt i musikeres liv og virke, og er nå et fagmiljø med særskilt kompetanse på bransjens spesifikke utfordringer.

Vi har derfor invitert Nions veiledere til Trondheim Calling for å lære oss mer om hvilke verktøy vi har for å møte psykiske utfordringer på best mulig måte.

Se konferanseprogram