Samtaleforum, 21.03.2024

Psykisk helse

Perfekt er ikke alltid best. Vi gir deg strategier for å takle prestasjonspress og perfeksjonisme

Torsdag 21.mars, kl 11 – 13 på Greenhouse Oslo

I kulturbransjen kan jakten på det perfekte ofte bli et tveegget sverd. Prestasjonspress og perfeksjonisme er vanlige utfordringer blant kulturarbeidere, der det konstante kravet om å overgå seg selv kan føre til stress, utbrenthet, og kreativ stagnasjon.

Perfekt er ikke alltid best, særlig i en bransje som verdsetter autentisitet og personlig uttrykk over ufeilbarlighet. Vi skal derfor se nærmere på strategier som ikke bare hjelper oss å takle presset, men som lar kreativiteten blomstre på en sunn og bærekraftig måte.

 

Påmelding

Visuell skillelinje

Samtalen ledes av: Marcus Resch Ånestad

Marcus er utdannet psykolog fra Ungarn, og har erfaring fra akuttpsykiatri, rehabiliteringstjenesten og barnevernet. Han er daglig leder av Nion, og brenner for å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig for flere, slik at livet, og dets naturlige belastninger, blir enklere å bære.

Creo har over lengre tid samarbeidet med Nion gjennom et medlemstilbud for samtaleterapi. Nions veiledere har fått god innsikt i kulturarbeidernes liv og virke, og er nå et fagmiljø med særskilt kompetanse på bransjens spesifikke utfordringer.

Visuell skillelinje

Hva er Samtaleforum?

Samtaleforum er en ny type mindre arrangement som tilbyr en mer inkluderende og interaktiv tilnærming til psykisk helse, og de underliggende utfordringene som ligger bak.

Arrangementene vil bestå av grupper på 10-15 deltakere, hvor du som deltaker får muligheten til å ta en aktiv del i samtalen om ulike aspekter av psykisk helse. Formatet er utformet for å fremme en dypere forståelse og åpenhet rundt temaer som ofte er vanskelige å snakke om i mer tradisjonelle kurs- eller panelsamtaler.

Ledet av en erfaren samtaleterapeut fra Nion, vil disse samtalene fokusere på viktige temaer som direkte påvirker kunstnere og kulturarbeidere. Hvert arrangement får et eget tema, og man kan velge å melde seg på kun én eller flere av samtalene.

Samtaleforum arrangeres av Creo og Creo Oslo