27.02.2022 - 28.02.2022

For tillitsvalgte og medlemmer

For Creos tillitsvalgte og medlemmer innenfor scenekunstområdet

Kulturlivet står i sin største krise siden krigen, og pandemien herjer fortsatt. Hvordan påvirker dette scenekunstfeltet og hva skjer politisk? Hvordan går det egentlig med medlemmene våre, både økonomisk, kunstnerisk og mentalt?

Det er hovedoppgjør til våren og Creo jobber med å få på plass pensjonsløsningen i Spekter-området. Creo vokser, vi kan ønske nye medlemsgrupper på scenekunstfeltet velkommen, og det er Landsmøte-år!

Det er kort sagt mange gode grunner for at scenekunstfeltet i Creo bør samles!

 

Tid/sted
Scenekunstseminaret 2022 finner sted på Lillestrøm 27-28. februar.
Tidsramme: Søndag kl. 11.00 til og med lunsj mandag, ca. kl. 14.00.

Tillitsvalgte tilknyttet virksomheter innenfor kulturområdet i Spekter, har rett til fri med lønn jf. hovedavtalen § 52. Medlemmer innen samme tariffområde har rett til fri med lønn jf. § 26.

 

Temaer/innhold

  • Hva skjer politisk på scenekunstfeltet? –  Creos arbeid.
  • Creos organisasjon – nye medlemsgrupper, faglige sammenslutninger, Landsmøtet  mm.
  • Pensjonsforhandlingene med Spekter – oppfølging av streiken i 2021.
  • Hovedoppgjøret våren 2022 – avtaleverket i scenekunstområdet.
  • Scenekunstmedisin – Creos arbeid.
  • Kurs/foredrag (under planlegging).

Det vil bli lagt opp til at det kan avvikles og arrangeres separate møter eller årsmøter for Creos faglige sammenslutninger m.fl. i løpet av seminaret

 

Påmelding
Påmelding sendes til tw@creokultur.no innen 25. januar.
Det er et begrenset antall plasser. Creo dekker utgifter til reise og opphold.

 

Kontaktperson:

Tore Walmsnæss
Avdelingsleder i Creo

E-post: tw@creokultur.no

Tlf: 982 56 151