Seminar, 03.03.2024 - 04.03.2024

For tillitsvalgte og medlemmer

Velkommen til seminar for Creos tillitsvalgte og medlemmer innenfor scenekunstområdet

Det er hovedoppgjør til våren, men bevilgningene til scenekunstinstitusjonene holder ikke tritt med lønns – og prisutvikling, og ansatte opplever usikre tider med nedbemanninger og krevende omstillinger/prosesser. Hvilke konsekvenser får dette for årets forhandlinger? 2023 medførte også reallønnsnedgang. Samtidig er det endringer i arbeidsmiljøloven hvor arbeidstakerrettighetene blir styrket.

I organisasjonen vår skjer det mye spennende; ny visjon, etablering av Creo UNG og et økt fokus på helse, bærekraft og mangfold.

Det er kort sagt mange gode grunner for at scenekunstfeltet i Creo bør samles!

Visuell skillelinje

Tid/sted

Scenekunstseminaret 2023 finner sted på Lillestrøm 3. til 4. mars
Tidsramme: Søndag kl. 11.00 til og med lunsj mandag, ca. kl. 14.00.

Tillitsvalgte tilknyttet virksomheter innenfor kulturområdet i Spekter, har rett til fri med lønn jf. hovedavtalen § 52. Medlemmer innen samme tariffområde har rett til fri med lønn jf. § 26.

Visuell skillelinje

Temaer/innhold

  • Hva skjer politisk på scenekunst- og kulturfeltet?
  • Creos organisasjon og organisasjonsutvikling
  • Hovedoppgjøret våren 2023
  • Scenekunstmedisin
  • Mental helse i en hverdag preget av usikkerhet og høyt press

Det vil bli lagt opp til at det kan avvikles og arrangeres separate møter eller årsmøter for Creos faglige sammenslutninger m.fl. i løpet av seminaret

Visuell skillelinje

Påmelding

Påmelding sendes til tw@creokultur.no innen 1. februar
Det er et begrenset antall plasser. Creo dekker utgifter til reise og opphold.