Kurs, 10.03.2019 - 11.03.2019

Creo inviterer tillitsvalgte og medlemmer innenfor scenekunstfeltet til kurs/seminar på Lillestrøm.

Program:

Søndag

10.30: Registrering

11- 13: Kursstart med blant annet Landsmøtesaker, tariff, regionreform, kulturmelding, Metoo undersøkelsen og andre Creo saker.

13-14: Lunsj

14-15: Fellesmøte fortsetter

15-18: Separate årsmøter

19.30: Middag/quiz

 

Mandag

10- 13: Kurs – Konflikthåndtering, arbeidsmiljø/trakassering, ved Espen Eldøy, jurist i Creo

13.00: Lunsj og avreise

 

MFO dekker kostandene i forbindelse med seminaret/kurset. Både tillitsvalgte og organisasjonstillitsvalgte i virksomheter som er knyttet til Spekter (teatre og Operaen) kan søke permisjon med lønn iht. hovedavtalen § 52 c) for å delta. For andre ansatte gjelder § 26 i hovedavtalen. Husk å sende permisjonssøknad så snart som mulig. Seminaret er også åpent for medlemmer som er frilansere innenfor scenekunst.

Påmelding sendes til Tore Walmsnæss innen 9. februar. Husk å melde ifra om du ønsker overnatting og eventuelle allergier. Andre spørsmål kan også rettes til Tore Walmsnæss.