Samtaleforum, 29.02.2024

Psykisk helse

Å finne ro i stormen – verktøy for å håndtere stress og angst

Når: 29.februar, 11.00-13.00
Hvor: Greenhouse Oslo

Musikere og scenekunstnere opererer i et miljø preget av ekstreme krav til prestasjon. Samtidig møter de et arbeidsliv som ofte er preget av høyt tempo, intens konkurranse, og konstant usikkerhet.

Hvordan kan vi ta kontroll over en stressende arbeidshverdag? Og hvilke verktøy har vi tilgjengelig for å møte angst og uro på en konstruktiv måte?

 

Påmelding

Visuell skillelinje

Samtaleforum 

..er en ny type mindre arrangement som tilbyr en mer inkluderende og interaktiv tilnærming til psykisk helse, og de underliggende utfordringene som ligger bak.

Arrangementene vil bestå av grupper på 10-15 deltakere, hvor du som deltaker får muligheten til å ta en aktiv del i samtalen om ulike aspekter av psykisk helse. Formatet er utformet for å fremme en dypere forståelse og åpenhet rundt temaer som ofte er vanskelige å snakke om i mer tradisjonelle kurs- eller panelsamtaler.

Ledet av en erfaren samtaleterapeut fra Nion, vil disse samtalene fokusere på viktige temaer som direkte påvirker kunstnere og kulturarbeidere. Hvert arrangement får et eget tema, og man kan velge å melde seg på kun én eller flere av samtalene.

Visuell skillelinje

Samtalen ledes av: Marcus Resch Ånestad

Marcus er utdannet psykolog fra Ungarn, og har erfaring fra akuttpsykiatri, rehabiliteringstjenesten og barnevernet. Han er daglig leder av Nion, og brenner for å gjøre psykologisk kunnskap tilgjengelig for flere, slik at livet, og dets naturlige belastninger, blir enklere å bære.

Creo har over lengre tid samarbeidet med Nion gjennom et medlemstilbud for samtaleterapi. Nions veiledere har fått god innsikt i kulturarbeidernes liv og virke, og er nå et fagmiljø med særskilt kompetanse på bransjens spesifikke utfordringer.

 

Samtaleforum arrangeres av Creo og Creo Oslo