22.10.2019 - 23.08.2019

LO Stat

LO Stat inviterer til student- og ungdomskonferanse for medlemmer under 35 år som er ansatt i staten eller Spekterområdet og helst har litt erfaring i arbeidslivet eller som tillitsvalgt.

Når: 22.- 23. oktober
Hvor: Klækken Hotell (Hønefoss)
Søknadsfrist: 4. oktober

Klikk her for påmelding

 

Program for konferansen:

22.oktober 2019:

 • Fra stat til privat: Hvilke konsekvenser har konkurranseutsetting av offentlige tjenester? I denne bolken får vi høre om saken med renholderne i Forsvaret som ble satt ut på anbud. I tillegg skal vi få innblikk i kampen mot velferdsprofitørene.
  Innledere: Linn Herning fra For Velferdsstaten og Guro Vadstein, forbundssekretær i NTL.
 • Hvordan øker vi organisasjonsgraden? Vi ser framover og spør: Hvor er LO om 10 år? Vi inviterer til panelsamtale med unge i LO for å høre deres tanker og strategier for vekst.
  I panelet: Thomas Jørgensen, tidligere ungdomssekretær i Transportarbeiderforbundet, Rebecca Steen, studentsekretær i NTL og Daniel Gulbrandsen fra det sentrale ungdomsutvalget i Norsk Arbeidsmandsforbund.
  For å lage ei ramme for samtalen kommer Jonas Bals fra LO.

 

23.oktober 2019

 • Hvordan ser framtidas digitaliserte arbeidsliv ut? Er det sant at robotene tar over?
  For å svare på dette kommer FAFO-forskerne Kristin Jesnes og Johan Røed Steen.
 • Årets tariffoppgjør ved Egil André Aas, leder i LO Stat.
  Vi får svar på alt vi lurer på om årets lønnsoppgjør i staten. Hvorfor ble det brudd? Hva kan vi være fornøyde med, og hva er mindre bra? Egil André Aas innleder og svarer på de vanskelige spørsmålene.
 • ABE-reformen: Effektivisering med kniven på strupen?
  Hvilke konsekvenser har regjeringas ABE-reform for virksomhetene vi organiserer i?
  Innledere: Tommy Fredriksen fra Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund, og leder i NTL Domstolene Lena Grønstad.

 

LO Stat bekrefter at konferansen gir rett til tjenestefri med lønn i henhold til Hovedavtalen i staten §§ 39 og 40, og Spekter §§ 26 og 52.
Deltakere må selv søke permisjon. LO Stat dekker utgifter til opphold og reise i samsvar med statens regulativ.

Klikk her for påmelding

Programmet i PDF-format