Kurs, 28.10.2024 - 29.10.2024

Innføring i arbeidsrett: lover og avtaler

Creos grunnskolering for tillitsvalgte er inndelt i tre trinn, hvor du som tillitsvalgt vil få nødvendig og relevant kompetanse og praktiske verktøy til å utøve tillitsvalgtrollen på en god måte. Trinnene er inndelt i hhv. organisasjonskunnskap og kunnskap om tillitsvalgtrollen, innføring i kollektiv og individuell arbeidsrett og relevante lov og avtaler, samt dypere studier i arbeidsrettslige problemstillinger og tema.

Grunnskoleringen er åpen for tillitsvalgte fra alle områder/sektorer og tariffavtaler. Trinnene vil tilbys én gang årlig, hhv. trinn 1 – vår, trinn 2 – høst, trinn 3 – vår. Vi anbefaler at du som tillitsvalgt gjennomfører alle trinnene i rekkefølge – men det er ikke en forutsetning for å få plass på kursene.

 

Innføring i arbeidsrett: lover og avtaler

I dette kurset vil du få en grunnleggende innføring i sentrale lover og avtaler som det er viktig at du kjenner til i rollen som tillitsvalgt. Vi vil gå gjennom ulike rettslige begreper, sentrale bestemmelser i arbeidsmiljøloven og relevant rettspraksis. Temaer for kurset er ansettelser og oppsigelser, arbeidsgivers styringsrett, arbeidstid, lojalitetsplikt og ytringsfrihet.

Kurset tilsvarer deler av det som tidligere utgjorde kursene Lover og avtaler/Ansettelser og oppsigelser, og er fortrinnsvis relevant for deg som har behov for å lære mer om lover og avtaler av betydning i tillitsvalgtrollen. Kurset bygger videre på tillitsvalgtopplæring trinn 1, og vi anbefaler derfor at du har gjennomført dette før du deltar på trinn 2. Det er imidlertid ikke et krav.

Visuell skillelinje

Kurset finner sted på Sørmarka.

Dato: mandag 28. – tirsdag 29. oktober

Det er mulig å reise selv eller bli med på felles avreise med buss til Sørmarka fra Oslo S. torsdag kl. 09 og felles retur fra Sørmarka fredag kl. 16.

Påmelding til line.grenheim@creokultur.no

Påmeldingsfrist: 12. september
NB! 20 plasser – førstemann til mølla.

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalen din for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet.

Du får nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar påmeldingen.

OBS! Det er lurt å beregne god tid på transport tilbake til Oslo sentrum.