Konferanse, 09.02.2023

Trondheim Calling

Vet du hvilke trygderettigheter du har? Advokatfullmektig Espen Eldøy fra Creo tar deg igjennom dine trygderettigheter som selvstendig næringsdrivende og frilanser, med et særlig fokus på sykepenger, dagpenger og foreldrerettigheter.

Torsdag 9.februar, Andromeda, 13.00-13.45