Kurs, 20.10.2022 - 21.09.2022

Tillitsvalgtkurs

Hvor: Kurset finner sted på Anker hotel, Oslo
Når: Kursstart er torsdag 20. okt kl. 10. Fredag 21. okt holder vi på til kl. 15:00.
Målgruppe: Erfarne Creo-tillitsvalgte i alle avtaleområder

Påmeldingsfrist: 1. oktober.
Påmelding til: line.grenheim@creokultur.no

 

Om kurset:

Kurset er rettet mot erfarne Creo-tillitsvalgte innen alle avtaleområder som ønsker faglig påfyll på temaer som varsling, trakassering og forhandlingsteknikk.

Vi vil gå gjennom lovbestemmelser og praksis knyttet til varslingssaker; Likestillings- og diskrimineringsombudet vil innlede om seksuell trakassering og gråsoner, og det vil bli en lengre sesjon om forhandlingsteknikk med praktiske øvelser. Forbundsleder Hans Ole Rian vil også fortelle om blant annet tariffavtalefestingen av arbeidstidsbestemmelsene i KS, politisk arbeid/lobbyvirksomhet, arbeidet med nytt arbeidstakerbegrep i arbeidsmiljøloven og Creos kommende landsmøte.

 

Kursprogram:

  • Varsling – lovbestemmelser, praksis og erfaringer v/ Guro Jansdotter Skåre-Jullum, HMS Praxi
  • Seksuell trakassering – gråsoner v/Lars Kolberg og Shorish Azari, LDO
  • Faglige tema v/ forbundsleder Hans Ole Rian
  • Forhandlingsteknikk, med praktiske øvelser – v/advokatfullmektig i Creo Espen Eldøy

 

Reise og opphold:

Creo dekker reise – og oppholdsutgifter. Som tillitsvalgt har du rett på fri med lønn etter Hovedavtalene (§ 3-4 i KS, § 9-3 punkt h i KA, § 39 punkt 2 i Staten, § 52 punkt c) i Spekter, § 4-4 punkt 4 i Virke og § 16 punkt e i Oslo kommune) for å delta på fagforeningskurs. Sørg for å søke arbeidsgiver i god tid før kursstart og legg gjerne ved kursprogrammet. Dersom du likevel ikke skulle få dekket lønn for kursdagene, må du fremlegge dokumentasjon på tapt arbeidsfortjeneste ved kursstart. Du vil få nærmere beskjed om bestilling av reise mv når vi mottar din påmelding.

NB! Påmeldingen er bindende, og det forventes at deltakerne er til stede under hele kurset.

 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset antall plasser på kurset – førstemann til mølla.