ATA Carnet er et internasjonalt tolldokument som beviser hvilke instrumenter og annet relevant utstyr du har med deg på utenlandsreise.

Den smule ventetid som eventuelt måtte oppstå ved at en nidkjær tollbetjent skulle finne på å sjekke hver enkelt gjenstand på lista, er en bagatell i forhold til hva du kan risikere hvis du ikke har dette dokumentet med deg.

Reiser du med ett eller flere små instrumenter i håndbagasjen trenger du ikke ATA Carnet i EU.

For å utstede et ATA Carnet krever Oslo Handelskammer at du stiller en økonomisk garanti tilsvarende ca. 1/3 av utstyrets verdi. Creo er medlem av Oslo Handelskammer, og våre medlemmer nyter naturligvis godt av dette.

Hvis Creo skal stille den økonomiske garantien må alle som skal ha med utstyr være medlemmer, og alt medbrakt utstyr må være forsikret. Er utstyret forsikret et annet sted enn gjennom Creo må dette dokumenteres før carneet utstedes.

 

Søknad om ATA Carnet bør være Creo i hende to uker før avreise fra Norge.