ATA Carnet er et internasjonalt tolldokument som beviser hvilke instrumenter og annet relevant utstyr du har med deg på utenlandsreise.

Den smule ventetid som eventuelt måtte oppstå ved at en nidkjær tollbetjent skulle finne på å sjekke hver enkelt gjenstand på lista, er en bagatell i forhold til hva du kan risikere hvis du ikke har dette dokumentet med deg.

Reiser du med ett eller flere små instrumenter i håndbagasjen trenger du ikke ATA Carnet i EU.

For å utstede et ATA Carnet krever Oslo Handelskammer at du stiller en økonomisk garanti tilsvarende ca. 1/3 av utstyrets verdi. Creo er medlem av Oslo Handelskammer, og våre medlemmer nyter naturligvis godt av dette.  Creos Carnet-garanti innebærer at hvis hele bandet er medlem, stiller Creo denne økonomiske garantien for dere. Creo forutsetter at alt det medbragte utstyret er forsikret.

Søknad om ATA Carnet bør være Creo i hende to uker før avreise fra Norge.