Grunnforsikringen er en økonomisk førstehjelp som gir en engangsutbetaling ved dødsfall.

Grunnforsikringen gir de etterlatte et engangsbeløp etter død i familien, uansett dødsårsak. Beløpet utbetales uavhengig av eventuelle andre livsforsikringer du måtte ha.

  • Forsikringen gjelder deg, din ektefelle/samboer og barn.
  • Det er ingen opphørsalder på forsikringen.
  • Utbetalingen er 85 750 kroner frem til fylte 50 år. Deretter trappes utbetalingen ned avhengig av alder. For barn under 21 år er utbetalingen 49 930 kroner.

Forsikringen er inkludert i Creo-medlemskapet for alle medlemmer med unntak av militærmusikere, bi-medlemmer og elev- og studentmedlemmer.
Les mer om forsikringen.