Finn ditt kurs i Creos arrangementskalender.

Som medlem i Creo kan du få personlig rådgivning og bistand i alle jobbrelaterte forhold. Creo arrangerer også flere kurs og konferanser.

Vi gjennomfører hvert år generelle organisasjonskurs for tillitsvalgte i de ulike tariffområdene. I tillegg gjennomfører vi Frilansfrokoster, fagdager og diverse kurs og aktiviteter med utvalgte emner eller for utvalgte medlemsgrupper.

Creo bidrar også med kurs- og foredragsholdere til festivaler og arrangementer i tema som arbeidsrett, opphavsrett, skatt, næringsetablering, søknadsskriving, trygd, kontrakter, forhandling og scenekunstmedisin.

Visuell skillelinje

Kalender