Bagasje
Nå kan teknikere i Creo bestille Turnéforsikring hos If.

Forsikringen dekker eget og innleid/lånt utstyr som er innrapportert til Creo, og gjelder i hele verden. Turnéforsikring er en verdisaksforsikring med forsikringssum på 500 000 kr og egenandel på 5 000 kr. Den har 12 måneders varighet med årlig fornyelse.

Detaljert liste med dokumentasjon over utstyr som inngår i Turnéforsikringspakken må sendes til Creo for godkjenning, før bestillingen videresendes til If. Forsikringen er gyldig når bestillingen er sendt til If for fakturering.

Forsikringen dekker teknikerens egen utstyrspakke, med mulighet for å komplettere med utstyr som er innleid/lånt av teknikeren. Det vil si at forsikringen må bestilles for eget utstyr, en grunnpakke, før man kan komplettere med innleid/lånt utstyr for spesifikke oppdrag. Listen må da oppdateres med utstyr for det oppdraget. Forsikringen dekker også eget utstyr som er utleid/lånt bort, hvis det er satt opp på listen.

Det er teknikeren selv som må bestille forsikringen og levere liste med dokumentasjon til Creo. 

Det kan gjøres så mange endringer man vil i løpet av året, men forsikringstaker må passe på at det som til enhver tid er innrapportert ikke overstiger 500 000 kr og er dokumentert hos Creo.

 

  • Forsikringssum: kr 500 000
  • Egenandel: kr 5000
  • Pris: kr 6000 pr år
  • Forsikringen dekker skade og tyveri (tyveri skal alltid politianmeldes)
  • Kun utstyr spesifisert på listen som erstattes ved skade

 

Turnéforsikringen bestilles via e-post til forsikring@creokultur.no. Eventuelle skader meldes inn på samme e-postadresse.