Ved å stå sammen i Creo på den enkelte kulturskole har vi store muligheter til å påvirke rammene rundt vårt arbeid.

Som part i de kommunale tariffavtalene har Creo gjennom sine tillitsvalgte i kommunene reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

De senere år har vi erfart at flere og flere viktige bestemmelser skal tas av de lokale partene i arbeidslivet, som lokale lønnsforhandlinger, forhandlinger om ulike særavtaler, oppsett av arbeidsplaner m.m.

Som lærer eller leder i kulturskolen kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. Creo har egne tillitsvalgte og ansatte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i de kulturskoleansattes hverdag.

I sentrale forhandlinger i kommunalt tariffområde er Creo et tydelig talerør for kulturskolesektoren. Creo er organisasjonen som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til musikere og utøvende pedagoger.