Ved å stå sammen i Creo ved den enkelte skole har vi store muligheter til å påvirke rammene rundt vårt arbeid.

Som part i de kommunale og fylkeskommunale tariffavtalene har Creo gjennom sine tillitsvalgte på den enkelte skole og gjennom sine fylkestillitsvalgte i fylkeskommunen medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. Creo har egne tillitsvalgte og ansatte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i lærerens hverdag.

Creo er den eneste fagforeningen ved videregående skoler som har hovedfokus på de estetiske fagenes situasjon og status.

Creo er organisasjonen som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til lærere og ansatte på Musikk-, dans- og dramalinjene.