Ved å stå sammen i Creo ved det enkelte universitet eller høyskole har vi store muligheter til å påvirke rammene for vårt arbeid.

Som part i de statlige tariffavtalene har Creo både sentralt og gjennom våre tillitsvalgte ved den enkelte virksomhet reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. Creos tillitsvalgte og ansatte kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i din arbeidshverdag.

Creo er den eneste fagforeningen ved universitetene og høyskolene som ivaretar det helhetlige perspektivet på de estetiske fagenes situasjon og status. Creo er organisasjonen som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til utøvere og pedagoger innenfor kunstfagene.