Creo har tariffavtale ved de fleste av teatrene og scenekunstinstitusjonene i Norge.

Er du ansatt som sufflør, inspisient, sanger, danser eller musiker vil medlemskap i Creo gi deg store muligheter til å påvirke rammene for vårt arbeid. Creo kan både sentralt og gjennom våre tillitsvalgte ved den enkelte institusjon gi reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. Creos tillitsvalgte og ansatte kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i din arbeidshverdag.

Creo yter også betydelig service og bistand til frilansere. Gjennom vår juridiske avdeling kan vi bistå ved eventuelle tvister med oppdragsgiver.

Creo er landets største kunstnerorganisasjon som knytter sammen de faglige og de tariffpolitiske interessene til blant annet ansatte innenfor scenekunstfagene.