Inspisienten kan sammenlignes med en prosjektkoordinator for den enkelte teaterproduksjon, og er et koordinerende ledd mellom de kunstneriske-, tekniske-, og administrative funksjonene ved teatret. En inspisient følger en forestilling fra planleggingsstadiet, gjennom prøvetiden, og frem til premiere - og deretter hver eneste kveld frem til siste forestilling.

I prøveperioden er inspisienten instruktørens høyre hånd i alle praktiske spørsmål, følger opp skuespillerne, og sørger for at alle viktige beskjeder kommer frem til de ulike avdelingene på teatret. Når det kommer publikum i salen er inspisienten også forestillingsleder – det vil si at inspisienten er øverste ansvarlige for avviklingen av forestillingen.

Dersom det for eksempel er kompliserte sceneskift som skal samordnes gir inspisienten signal til teknikere og skuespillere slik at alt skjer til riktig tid og i riktig rekkefølge. Ved mange teatre er det inspisienten som avvikler kontentum og musikk, når dette lar seg kombinere med inspisientoppgavene. Og dersom det oppstår problemer underveis er det inspisienten som sitter med den totale oversikten, og kan avgjøre hva som er den beste løsningen der og da.

Inspisientene ved de offentlige teatrene er pålagt oppgaver i forhold til å sørge for at regelverk og tariffavtaler blir overholdt. Mange av premissene for hvordan en produksjon legges opp bestemmes av avtaleverket til skuespillere, dansere, musikere og teknikere. Å holde seg godt orientert om hvordan tariffavtalene til disse gruppene er bygget opp, praktiseres, og forandrer seg i forbindelse med forhandlinger, er derfor en nødvendighet for inspisientene ved de offentlige teatrene.

En inspisient overskuer det totale bildet av en teaterproduksjon, og ser både de store og de små sammenhengene – fra dag til dag, og over en hel produksjons- og spilleperiode.

Visuell skillelinje

For å bli medlem av Norsk Teaterinspisientforening må du først melde deg inn i Creo. Deretter må du sende en mail til Hedda Haaland hvor du skriver navn, adresse, mailadresse, mobil, jobbnummer, arbeidssted/frilans og stilling. Du vil i løpet av kort tid få bekreftelse på godkjent medlemskap i NTIF.

Mer om Norsk Teaterinspisientforening

Det er per dags dato ikke noe styre i inspisientforeningen. Ved årsmøtet i 2020 ble det satt ned en gruppe som skal utarbeide et forslag til ny drift av foreningen og styret.

På årsmøtet velges det 1-2 representanter til Creo sitt forhandlingsutvalg i tarifforhandlingene. Per dags dato er dette tidligere styreleder Hedda Haaland.

Som medlem av inspisientforeningen i Creo kan du bli med i gruppa inspisientforeningen på Facebook. Det er en uformell gruppe hvor inspisienter over hele landet diskuterer løst og fast.

Ved henvendelser ta kontakt med Tore Walmsnæss, tw@creokultur.no

Norsk Teaterinspisientforening har utarbeidet en kontraktmal til bruk for inspisienter som tar oppdrag i næring. Du kan laste ned malen fra siden Kontrakter og skjemaer.

Inspisienter og produsenter:

Møtegodtgjørelse (inntil 3 timer): Min. 1.585
Dagsgasje (inntil 10 timer): Min. 5.270
Ukesgasje: Min. 18.755 – 26.345

Det finnes uendelig mange veier til inspisientyrket. Tradisjonelt sett har mange gått i lære, mens man nå ser at stadig flere inspisienter velger å ta en utdannelse. Utdannelsene kan for eksempel være praktiske og yrkesrettede høyskoler / universitetsutdannelse i utlandet eller kulturprosjektledelsesstudium i Norge.

I et tøft arbeidsmarked er forståelsen for sammenheng mellom fagområdene avgjørende for effektiv planlegging, kommunikasjon, økonomistyring og miljø med utgangspunkt i kunstens egne premisser. Inspisientforeningen anbefaler derfor på det sterkeste at man tar sikte på en praktisk rettet utdannelse på veien inn i yrket. Men hva og hvor skal man så velge?

Her er en oversikt utdannelse i Norge

Høyskolen Kristiania, Prosjektledelse kunst og kreativ næring – bachelor
Prosjektledelse kunst og kreativ næring ved Høyskolen Kristiania er en praktisk-teoretisk utdanning som kvalifiserer til arbeid innen prosjektledelse, produksjonsledelse, inspisientfaget, administrasjon og koordinering, markedsføring, management og booking.

En bachelor i prosjektledelse kunst og kreativ næring gir deg en bransjenær og praktisk utdanning i å lede et prosjekt eller en produksjon fra begynnelse til slutt, som for eksempel inspisient eller prosjektleder. Hos Høyskolen Kristiania får du oppleve flere bransjer på nært hold, og i løpet av studiet vil du være med på produksjoner og prosjekter som gir deg praktisk erfaring og et solid nettverk.

For mer info: kristiania.no

Høgkolen i Lillehammer, kulturprosjektledelse – bachelor
Studiet gir deg kompetanse som gjør deg i stand til å utvikle og gjennomføre prosjekter. Studiet er både teoretisk og praktisk.

Årsstudiet i kulturprosjektledelse
Årsstudiet tilsvarer første studieår på Bachelor i kulturprosjektledelse. Studiet kan tas som en selvstendig enhet, men egner seg også godt for deg som har studert kulturfag fra før (f.eks. musikkvitenskap, teaterfag, osv) og som ønsker en påbygning som gjør deg i stand til å lede prosjekter innenfor spesialiseringsområdet ditt.

For mer info: www.hil.no

BI, kultur og ledelse – bachelor
Stammen i kultur og ledelsesstudiet er i de fem kulturbransjene: Bok, film, musikk, galleri og museum, teater, opera og orkester. Kunnskap om alle disse kulturvirksomhetene gir en solid plattform for å arbeide i kulturlivet og i næringslivet med kultur. Du får god kompetanse innenfor markedsføring, ledelse og økonomi i de ulike kulturbransjene både nasjonalt og internasjonalt

For mer info: www.bi.no

Høgskolen i Telemark, kultur- arrangering, formidling og forvaltning – bachelor
Kultur- arrangering, formidling og forvaltning er et studium som passer for deg som har lyst til å jobbe innenfor kulturlivet med alt fra musikkfestivaler til kunstutstillinger eller kulturforvaltning i offentlig og privat sektor.

For mer info: www.hit.no

Litt om utdannelser i Skandinavia

Stockholms Dramatiska Høgskola, StDH, utdanner Scenkonstproducenter, som til dels kan sammenlignes med norske inspisienter. Det er en 3-årig utdannelse hvor man lærer prosessen og arbeidet som går fra idé til fremføring. Utdannelsen består av teori, praksis, egne husproduksjoner og utplassering.

Les mer på: www.stdh.se

Statens scenekunstskole i København, utdanner forestillingsledere/ rekvisitører og er en 4-årig utdannelse. I Danmark har man samlebetegnelsen «regissør/regi» på rekvisitører og inspisienter. I likhet med utdannelser har man teori, praksis og egne husproduksjoner.

Det er kun 2 studenter pr. årgang og man får en meget praktisk og innholdsrik utdannelse gjennom 4 år.

Les mer på: www.scenekunstskolen.dk/

Utenlandske inspisientutdannelser
Utenlandske teaterskoler tilbyr gjerne praktisk- og yrkesrettede utdannelser. Storbritannia er et av de aktuelle landene. Her finner man et enormt antall teaterskoler av varierende kvalitet. Blant de velrennomerte skolene finner man: Royal Academy of Dramatic Art, London Academy of Music and Dramatic Art, Guildhall School of Music and Drama, Central School of Speech and Drama, og Bristol Old Vic Theatre School.

Royal Academy of Dramatic Art (RADA)
RADA har gjennom lengre tid vært den høyest rangerte dramaskolen i den engelskspråklige verden. En utdannelse herfra møter anerkjennelse og arbeidsmuligheter over hele verden.

Utdannelser ved RADA inkluderer per i dag de 2 årige studieretningene Technical Theatre and Stage Management, Theatre Design, Theatre Costume, og Sound Design for the Theatre. Dersom man går Technical Theatre and Stage Management er det mulig å utvide til et tredje år og dermed oppnå bachelor i faget. Skolen tilbyr også postgraduate diplom-studier i en rekke fag.

RADA studentene produserer og spiller hvert skoleår omkring 20 teaterproduksjoner sammen med profesjonelle regissører og scenografer – et større antall forestillinger enn ved noen av de andre teaterskolene. Det vil si at man i tillegg til undervisning er med på å skape forestillinger fra første til siste skoleuke. RADA elevene har også seks ukers arbeidsutplassering.

Les mer på: http://www.rada.ac.uk/

London Academy of Music and Dramatic Art
LAMDA tilbyr et toårig studie i Stage Management & Technical Theatre, som ligner på RADA´s utdannelse i samme fagfelt. På LAMDA har elevene et halvt år med klassebassert undervisning og prosjekter før de går i gang med produksjonsarbeidet. Fra januar første klasse arbeider elevene i en rekke produksjonsroller med gradvis stigende utfordringer og ansvar. Elevene har i løpet av utdannelsen to perioder med arbeidsutplassering.

Les mer på: http://www.lamda.org.uk/

Guildhall School of Music and Drama
Ved Guildhall kan man velge spesialisering innen Stage and Costume Management, Design Realisation (scenic art, scenic construction and prop making) og Theatre Technology (sound, lighting, projection, automation and stage technology).

Utdannelsen legger opp til et første studieår med basis teori og produksjonsarbeid. Andre året arbeider man på produksjoner i mindre roller, før man tredje året tar på seg lederansvart på skolens produksjoner. Det er også lagt opp til at elevene skal ha arbeidsutplassering i løpet av studiets tredje år.

Les mer på: http://www.gsmd.ac.uk/

Central School of Speech and Drama
CSSD tilby blant annet BA (Hons) Theatre Practice som er rettet mot teater og performance art. Kurset tas over tre år hvor man spesialiserer seg innen Costume Construction, Design for the Stage, Performance Arts, Produktion Lighting, Prop Making, Puppetry, Scenic Art, Scenic Construction, Stage Management, Technical and Production Management, Theatre Lighting Design and Theatre Sond.

Les mer på: http://www.cssd.ac.uk/

Studiestøtte
Utdannelsene på LAMDA og RADA er fra høsten 2012 kun støttet av lånekassen fra og med andre året. Dette kommer av en endring på kursklassifiseringen i England og ikke endringer i selve kursinnholdet. Inspisientforeningen arbeider derfor med å få gjennopprettet gammel praksiss som tilsier at alle årene skal være støtteberettiget gjennom Lånekassen.