Som kirkemusiker er Creo ditt førstevalg. Vi organiserer de fleste kirkemusikerne i Norge. Gjennom vårt organisasjonsapparat har du som medlem reell medbestemmelse og innflytelse både på din arbeidsplass og i Den norske kirke.

Ved å stå sammen i Creo som ansatte kirkemusikere i Den norske kirke, påvirker vi rammene rundt vårt arbeid. Creo har gjennom sine tillitsvalgte i fellesrådene reell medbestemmelse og innflytelse på din arbeidsplass. Den tillitsvalgte er din talsperson overfor arbeidsgiver i en rekke saker, har rett til å bistå deg i samtaler med arbeidsgiver, og representere dine interesser i drøftinger eller forhandlinger som er hjemlet i avtaleverket.

Creo tenker helhetlig om norske musikeres lønns- og arbeidsforhold. Det skal være langsiktige perspektiver over det å velge et musikeryrke og å bli værende i det. Det gjelder også landets kirkemusikere.

I lokale og sentrale forhandlinger er Creo et tydelig talerør for alle kirkemusikere, uavhengig av utdannelsesgrad. Creo målbærer kirkemusikernes interesser overfor sentrale politiske og kirkelige organer i faglige spørsmål.

 

Som Creo-medlem får du tilgang til

• Juridisk rådgivning
• Advokatbistand
• Søknads- og kontraktshjelp
• Fri inkassotjeneste
• Skatteveiledning
• Kurs og konferanser
• Ulykkes- og ansvarsforsikring
• Markedets beste innbo- og reiseforsikring• Instrument- og utstyrsforsikring

Og mye, mye mer …

Visuell skillelinje