mann spiller trompet
Som musikkterapeut kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning og støtte. Creo har egne tillitsvalgte og ansatte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i din hverdag.

Ved å stå sammen som musikkterapeuter i Creo har vi mulighet til å påvirke rammene rundt vårt arbeid. Creo har en egen arbeidsgruppe for musikkterapeuter som arbeider for å bedre musikkterapeutenes betingelser i arbeidslivet. Sammen med Norsk Forening for Musikkterapi, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen har Creo også søkt Helsedirektoratet om autorisasjon for musikkterapeuter.

Visuell skillelinje

I 2008 vedtok Creos forbundsstyre for første gang yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter. Formålet med de yrkesetiske retningslinjene er å sikre et etisk forsvarlig nivå på den musikkterapeutiske yrkesutøvelsen, både innenfor klinisk utøvelse, rådgiving, undervisning og forskning, og annet arbeid der musikkterapeuten er involvert.
Disse retningslinjene har vært utgangspunkt og basis for mye av det faglige og fagligpolitiske arbeidet vi i Creo – i samarbeid med Norsk forening for musikkterapi og de to utdanningsinstitusjonene Norges Musikhøgskole i Oslo og Griegakademiet i Bergen – har utført siden disse ble vedtatt første gang.

I 2017 ble disse evaluert av Creos fagpolitiske utvalg for musikkterapeuter ved Rita Strand Frisk, Kerstin Dyblie Erdal, Gisle Fuhr, Christine Wilhelmsen og Guro Høimyr. Retningslinjene har også vært på høring blant berørte organisasjoner og institusjoner. I Creos forbundsstyre den 12.06.2017 ble de nye og reviderte retningslinjene formelt vedtatt.

Sammen med Norsk Forening for Musikkterapi, Norges musikkhøgskole og Universitetet i Bergen søkte Creo i 2010 Helsedirektoratet om autorisasjon for musikkterapeuter.

 

Creos yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter – bokmål

Creos yrkesetiske retningslinjer for musikkterapeuter – nynorsk