Kultur er viktig for de unge – derfor er du viktig for oss.

Med snart 11 000 medlemmer er Creo Norges største kunstnerorganisasjon. Vi arbeider for å sikre medlemmene våre bedre lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.

Creo organiserer i dag 3000 lærere og pedagoger i kulturbransjen. Og jo flere vi er, desto større gjennomslagskraft har vi.

Meld deg inn i Creo og bli en del av et fellesskap dedikert til å forme fremtiden gjennom kunst og kultur!

 

Kampanjetilbud

I september kjører Creo en kampanje spesielt rettet mot lærere og pedagoger. Nye medlemmer som melder seg inn i løpet av uke 42, får de to første månedene av medlemskapet helt gratis!

For å få de første to gratis månedene, må du fylle ut feltet KAMPANJE i Creos innmeldingsskjema med følgende kode: CREOKULTURLÆRER.

 

Bli medlem

Visuell skillelinje

Medlemsfordeler

I tillegg til at du som Creo-medlem har en sterk fagforening i ryggen, har du som tilgang til en rekke viktige medlemsfordeler.

Medlemskapet inkluderer

 • Gratis juridisk rådgivning i alle jobbrelaterte forhold
 • Advokatbistand i alle jobbrelaterte forhold
 • Søknads- og kontraktshjelp
 • Fri inkassotjeneste
 • Skatteveiledning
 • Kurs og konferanser
 • Ulykkes- og ansvarsforsikring
 • Markedets beste innboforsikring

I tillegg kan du bestille

 • Instrument- og utstyrsforsikring
 • Reiseforsikring
 • HELP Advokatforsikring

Les mer om Creos medlemsfordeler

 

Visuell skillelinje

Hvorfor Creo?

Det er viktig for Creo at våre medlemmer har en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon og at lov- og avtaleverk blir overholdt. Et medlemskap i en fagforening som Creo kan sammenlignes med å ha en forsikring. Man vet aldri hva som kan skje i løpet av et langt arbeidsliv, og selv uten de store problemene vil et medlemskap lønne seg.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, veiledning, hjelp og støtte. Creo har lokale tillitsvalgte som kan bistå deg i forhold til konkrete problemstillinger i hverdagen, regionlag som kan gi råd der det er naturlig, og sentralt ansatte som til sammen ivaretar alle de ulike sidene av arbeidsforholdet.

Creo har skarpskodde saksbehandlere og jurister som bistår våre medlemmer i saker som omhandler, lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse, kontrakter, opphavsrett m.v. Disse bistår deg både i ansettelsesforholdet, og som frilanser/oppdragstaker dersom du også jobber som dette.

Creo er en del av LO. Som medlem har du rett og slett hele Creo og LO-familien i ryggen når du opplever utfordringer i arbeidsforholdet ditt!

Visuell skillelinje

Vil du vite mer om Creo?

Du kan lese mer om dine medlemsfordeler, og hvordan Creo kan ivareta dine behov som lærer/pedagog i kulturbransjen i vår PDF: Trygghet, fellesskap og fordeler

 

Visuell skillelinje

Sammen er vi sterke

Creo kjemper for god, overordnet kulturpolitikk, deriblant for kulturskolenes og MDD-linjenes kvalitet og fremtid. Vi organiserer flere tusen pedagoger i kulturskolene, på videregående skoler, i grunnskolen og ved private musikk- og danseskoler.  Ved å stå sammen i Creo ved den enkelte skole, har vi større muligheter til å påvirke rammene for arbeidshverdagen.

Creo er det eneste kulturforbundet som er avtale-/tariffpart og kan forhandle for dere både sentralt og lokalt.  Creo etablerer, forhandler og holder tak i lokale særavtaler om nedsatt undervisningstid for lærere i kulturskolene, og vi har ansatte som kun arbeider med kulturskoler og undervisning i grunn- og videregående skole.

Bli en del av et sterkt faglig fellesskap dedikert til å styrke kunst og kultur!

 

Meld deg inn her