Som medlem i MFO har du alltid tilgang til informasjon, veiledning og bistand i ditt arbeidsforhold

Den viktigste grunnen til at du bør organisere deg er naturligvis at du da er med i det fellesskap som arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår og bedre rammebetingelser for den yrkesgruppen eller den bransjen du hører til i. De vilkårene vi nyter godt av i dag har ikke kommet av seg selv, og det gjør heller ikke gode vilkår i framtida. Som fagorganisert er du medeier i godene; som uorganisert er du gratispassasjer.

Som medlem i MFO har du tilgang til informasjon, veiledning og bistand i ditt arbeidsforhold og i spørsmål om dine arbeidsvilkår. MFO har tariffavtaler med aktuelle arbeidsgivere både i offentlig og privat sektor. Som organisert arbeidstaker med tariffavtale har du rett til tariffestet lønn, tariffestet ferie, avtalefestet pensjon og en hel rekke andre fordeler som er avtalefestet. Du har også et støtteapparat som står klar til å yte service og hjelp, og til å representere deg overfor virksomhetens og bedriftens ledelse eller andre.

Ved å være fagorganisert får du gjennom dine tillitsvalgte medbestemmelse og innflytelse på de beslutningene som blir tatt både i den organisasjonen du er medlem i og i den virksomheten du arbeider i. MFO opptatt av at våre medlemmer skal ha best mulig rammevilkår og vi tar jevnlig også opp forhold for våre medlemsgrupper med Stortinget, Regjeringen og andre styresmakter. MFO er et LO-forbund og det gir oss styrke til å være en viktig samfunnsaktør med stor gjennomslagskraft.

Bli MFO medlem i dag – din forsikring i arbeidslivet.