Spørsmål og svar

Gjennom 10 år har Musikkteaterforum arbeidet for å samle, bygge og synliggjøre kunstformen musikkteater, og alle som arbeider innen feltet. På MTFs Årsmøte 27. mai ble det enstemmig vedtatt å starte en prosess som fører til en innlemming av MTF og organisasjonens medlemmer i Fagforbundet Creo. 

For at du skal kjenne deg trygg på hva en videreføring av ditt MTF-medlemskap i Creo betyr, har vi nedenfor satt opp noen relevante spørsmål med svar. Vi håper du finner informasjonen du trenger for å bli med oss videre og danne en nasjonal sammenslutning for musikkteater i Creo.

Om du fortsatt sitter inne med spørsmål kan du ta kontakt med daglig leder i MTF Henriette Myhre:
Mail: henriette@musikkteaterforum.no
Mobil: 908 67 877

Du kan også møte Henriette Myhre og nestleder i Creo, Christine Thommasen, på digitalt infomøte:
13. september kl. 12.00. Møtelenke – Passkode: MTF

 

Spørsmål om MTF-sammenslutningen i Creo

Med det menes at interesseorganisasjonen Musikkteaterforum blir en del av fagforbundet Creo. I Creo vil MTF bli en faglig sammenslutning, en egen gruppe. Alle medlemmer i Creo som arbeider med musikkteater vil bli en del av sammenslutningen.

 • Som musikalartist vil fagfellesskapet i Creo ivaretas gjennom en landsomfattende faglig sammenslutning. Det vil si at dere alltid vil ha et organ som både kan være talerør for deres saker, og en organisering som gjør at vi enkelt kan henvende oss til dere som gruppe selv om dere er spredt utover hele landet.

 

 • Den faglige sammenslutningen vil ledes av et styre.

 

 • Utover den faglige sammenslutningen vil dere være representert i Creos Scenekunstråd og gjennom Forbundsstyrets scenekunstrepresentant.

Overgangen til Creo skjer 1. november 2021.

 • Overgangen startet da MTF Årsmøte 27. mai 2021 gikk inn for en videre prosess mot innlemmelse i Creo høsten 2021.

 

 • 13. september kl. 12.00 arrangeres et digitalt informasjonsmøte med nestleder i Creo, Christine Thomassen, og daglig leder i MTF, Henriette Myhre. På møtet kan du stille alle de spørsmål du måtte ha vedrørende innlemmelsen.

 

 • Alle MTF medlemmer vil i siste del av september motta en mail hvor man aktivt må samtykke til å bli med videre som medlem i MTF- sammenslutningen i Creo.

 

 • Når man har gitt sitt samtykke vil MTF overføre dine personlige data til Creo, som vil legge deg inn som Creo medlem i MTF sammenslutningen.
 • Under overgangs-høsten 2021 vil du betale halv medlemskontingent til MTF (august – oktober).

 

 • Fra 1. november til 31. januar gir Creo deg fritak fra medlemskontingent (altså 3 gratis måneder med alle medlemsrettigheter).

 

 • Fra 1. februar betaler du medlemskontingent til Creo.

 

 • Om du er fast ansatt vil medlemskontingenten utgjøre 1,65 prosent av brutto inntekt (Det beregnes bare prosentkontingent av inntekt opp til et visst nivå. For 2021 er det en maksimal prosentkontingent på kr. 539,- pr måned.

 

 • Om du er frilanser/næringsdrivende vil kontingenten fastsettes på bakgrunn av inntektsopplysninger du gir Creo ved innmelding (overføring fra MTF 1. nov 2021) og senere ved eventuelle endringer i din inntekt.Creo har i alt 10 kontingentklasser for medlemmer som betaler direkte kontingent. Opplever du en periode å ha redusert inntekt, ber du Creo om å bli plassert i en lavere kontingentklasse inntil videre. Månedlig kontingent ligger i dag mellom 199,- og 633,- kr. Inkl. de kollektive forsikringene.

 

 • Er du studentmedlem betaler du kr. 600,- pr. år i medlemskontingent.

 

 • Etter at du har samtykket til overføring, vil Creo ta kontakt med deg for å avklare din korrekte kontingent.

 

 • Fagforeningskontingent er fradragsberettiget i selvangivelsen med inntil kr 3.850,-. Du oppnår fradrag for innbetalt kontingent innenfor nevnte grense selv om arbeidsgiver ikke trekker kontingenten for deg. Det samme gjelder hvis du er næringsdrivende.
 • Ja, du beholder Scenekortet. Dette vil bli sendt deg på sms i september/oktober hvert år.

 

 • Scenekortet koster kr. 100,- pr. medlem. Frem til i dag har MTF betalt denne utgiften på vegne av våre medlemmer. Ordningen vil bli videreført, og det økonomiske vil avklares i løpet av året.

Les mer om Scenekortet her

 

Som medlem i Creo får du blant annet juridisk rådgivning, advokatbistand, søknad- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste, kurs og konferanser.

I tillegg er ulykkesforsikring, ansvarsforsikring og markedets beste innboforsikring inkludert i medlemskapet ditt.

Du får også tilgang til Norges beste instrument- og utstyrsforsikring, turnéforsikring, advokatforsikring og reiseforsikring fra Europeiske.

Les mer om medlemsfordeler i Creo her

 • Vårt mål er at kompetansetilbudene, som kunstfaglige kurs og workshops, entreprenørielle kurs og workshops, samtaler og debatter, samt dansetreninger, i hovedsak skal videreføres.

 

 • I løpet av høst 2021 og vår 2022 vil vi legge en plan for organiseringen av alle tilbud gjennom MTF-sammenslutningen i Creo. Resultatene av denne planen deles med dere alle så snart den er på plass.

 

 • Skulle det vise seg at noen av dagens tilbud ikke finner sin rette plass i Creo, vil vi påse at vi overfører kunnskap og tilbud til egnet organisasjon/tilbyder.
 • Arrangementet En kveld Med.. og Musikkteaterprisen har vært Musikkteaterforums store signalarrangement utad, samtidig som det har vært en viktig samlende kveld innad, og arrangementet har gitt et godt bilde på vår del av norsk scenekunst.

 

 • Både Creo og MTF ser viktigheten av arrangementet, og vårt mål er å få til en videreføring, men vi kan per i dag ikke si noe konkret om i hvilken form arrangementet finner sted.

 

 • En avgjørelse vedrørende dette tas i løpet av høsten 2021/vinter 2022 og vil formidles dere alle så snart alle planer er på plass.

Spørsmål om arbeidsliv

Creo bistår sine medlemmer kollektivt gjennom å fremforhandle og reforhandle tariffavtaler, rammeavtaler, anbefalte minstesatser og en rekke andre kollektive ordninger.

Som ansatt kan du komme i situasjoner hvor du har behov for råd, hjelp eller støtte. Creos tillitsvalgte og ansatte kan bistå deg i forhold til konkrete arbeidsrettslige problemstillinger og utfordringer i din arbeidshverdag. Creo har tariffavtale ved de fleste av teatrene og scenekunstinstitusjonene i Norge.

 • På teatrene vil musikalartister enten gå på Creo, NSF, eller NODA tariffer. Det kommer helt an på rollen og oppgavene.

 

 • Creo har ingen avtaler knyttet til ordinært skuespillerarbeid. Der hvor det er tariffavtaler, vil musikalartistene følge disse, eksempelvis avtalene til NSF ved arbeid i feks. Tv, Film, Stemmeskuespill, reklame ell.

 

 • Tariff er kontinuerlig arbeid. Creo vil arbeide for å sikre at musikalartister skal ha et godt avtaleverk i de tilfeller de arbeider innen tariffområder.

Les mer om tariffavtaler her 

 

 • På Creos nettside finner du forslag til kontrakter og skjemaer du kan benytte deg av ved inngåelse av arbeid.

 

 

Les mer om lønns og arbeidsvilkår her

 

 • Dette er noe av det Creo arbeider mye med for dagens medlemmer. Vi vurderer kontrakter før inngåelse, vi tvister på kontrakter når de ikke respekteres, vi utarbeider anbefalte minstesatser og jobber med honorarpolitikk, vi har gratis inkassotjeneste, vi har en rekke relevante kurs og seminarer og mye mer. Ikke minst arbeider vi mye for å sikre bedre sosiale rettigheter for alle våre frilans/selvstendig næringsdrivende medlemmer (som er flere tusen) og komme ufrivillig og ulovlig næringsvirksomhet til livs. 

 

 • Creo har en egen næringspolitisk plattform hvis mål er: Creo skal arbeide for en bedring av rammebetingelsene for medlemmer som er frilansere og/eller næringsdrivende og at anbefalingene fra utredningen om kunstnerøkonomien (Skarstein 2015) følges opp. Vi vil samarbeide med blant andre Kunstnernettverket og LO Selvstendig for å nå våre mål.

 

 • Creo arbeider også tett med våre kolleger i Kunstnernettverket, LO og internasjonalt i alle disse spørsmålene.
 • Creo bistår sine medlemmer individuelt med blant annet gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, søknads- og kontrakthjelp, kurs og konferanser og fri inkassotjeneste. Gjennom vår juridiske avdeling kan vi bistå ved eventuelle tvister med arbeidsgiver og oppdragsgiver. Vi har en bred medlemsmasse, med mange ulike problemstillinger, og vi har derfor opparbeidet oss svært god kompetanse på både arbeidsrett, avtalerett, opphavsrett, NAV, skatt og pensjon og mye annet.

 

 • Creo har et stort nettverk av lokale tillitsvalgte, både ved teaterne og på andre arbeidsplasser.

 

 

 • Du kan også ta kontakt med leder i MTF-sammenslutningen i Creo, Henriette Myhre.

Forsikringer

Som Creo medlem har du mange utrolig gode forsikringer inkludert i medlemskontingenten! Når man ser på regnestykket innebærer disse ordningene alene at medlemskapet er så godt som gratis. Samtidig får du så mye mer!

 

Ulykke- og invaliditetsforsikring

Gjelder ulykkesskade under øvelser, konserter, stevner, undervisning, møter, reiser o.l. som er relatert til medlemskapet i Creo. Forsikringen gjelder altså i arbeidstiden for alle som har yrker som begrunner medlemskapet i Creo. Den gjelder også på direkte vei fra hjemmet til arbeidsstedet og tilbake til hjemmet igjen.

Les mer

 

Ansvarsforsikring

Omfatter ting- og personskader, og skal dekke det rettslige ansvaret som kan oppstå når medlemmet ikke er omfattet av arbeidsgiverbetalt ansvarsforsikring.

Forsikringen gjelder når medlemmet:

 1. Er frilanser på fulltid eller tar frilanse-oppdrag.
 2. Driver enkeltpersonsforetak uten ansatte.
 3. Opptrer, underviser eller har annen aktivitet relatert til Creo-medlemskapet, i egen regi

P.S. Den nye rammeavtalen for oppdrag i Den kulturelle skolesekken krever at; «Oppdragstaker selv er ansvarlig for å anskaffe forsikringer som er nødvendige for oppdraget, herunder forsikring av eget utstyr og ansvarsforsikringer.»

Les mer

 

Innboforsikring

Du har Norges beste innboforsikring som en del av medlemskapet ditt i Creo. LOfavør Innboforsikring dekker alt du har av innbo i hjemmet ditt.

Les mer

Reiseforsikring

Creos reiseforsikring gjelder når du er på jobbreise. Forsikringen er en kombinert ferie-, fritids- og tjenestereiseforsikring. Den gjelder 24 timer i døgnet, fra du går ut døren hjemme, også på reiser uten overnatting. Du er dekket på alle reiser med varighet inntil hele 90 dager i hele verden.

Les mer

 

Privatrettslig advokatforsikring

I medlemskapet ditt har du allerede gratis advokatbistand knyttet til arbeids-/oppdragsforhold. Med LOfavør advokatforsikring sikrer du deg også på det privatsrettslige plan.

LOfavør advokatforsikring sikrer at du som medlem har rett til ubegrenset advokathjelp innen privatlivets viktigste rettsområder.

Les mer

 

Instrumentforsikring.

Creo tilbyr markedets gunstigste instrument- og utstyrsforsikring. Instrumentforsikringen gjelder over alt; hjemme, på vei til og fra jobb, på konserter, i øvingslokale og studio over hele verden!

Les mer

 

Utover dette har Creo også en rekke gode rabattavtaler, og Creos medlemmer har også en rekke fordeler gjennom LOfavør.

Forsikringene (Ulykke- og invaliditetsforsikring, Ansvarsforsikring, Innboforsikring) du får inkludert i et Creo-medlemskap vil alene overgå verdien av din kontingent, og reell kostnad for Creos advokatbistand, rådgivning, kontrakts- og inkassohjelp, bistand i lønnsforhandlinger, kurs mm, er lik null!

Politisk arbeid

 • Creo er, som Norges største organisasjon for kunstnere og kulturarbeidere, og LO forbund, en sterk og tydelig kulturpolitisk aktør som arbeider aktivt for hele kulturfeltet.

 

 • Creo ivaretar sine medlemmer gjennom å arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.

 

 • MTF-sammenslutningen vil fungere som et talerør for musikalartistenes/musikkteaterets interesser, og vil være representert i Creos Scenekunstråd og gjennom Forbundsstyrets scenekunstrepresentant.

 

 • Creo er et LO-forbund og det gir oss styrke til å være en viktig samfunnsaktør med stor gjennomslagskraft. I LO arbeider Creo, gjennom blant annet LO Kultur og LO Selvstendig, aktivt for utvikling av LOs politikk for vårt felt.

 

 • Det siste året har mange av oss stått i en arbeidshverdag som ser ganske annerledes ut enn hva vi er vant til. Koronasituasjonen har brakt oss nye utfordringer knyttet til blant annet smittevern, digital undervisning og nye arbeidsformer. Nedstengingen av samfunnet har vært særlig krevende for kulturlivet, og Creo har jobbet på spreng for å få på plass nasjonale støtteordninger, avklaringer og retningslinjer for den nye arbeidshverdagen, samt for å ivareta medlemmenes behov ute på arbeidsplassene. Gjennom hele COVID19 pandemien har Creo tatt et stort ansvar for hele kulturfeltet og drevet betydelig politisk påvirkningsarbeid for å sikre at våre medlemmer og kunstnere/kulturarbeidere generelt skal komme seg gjennom krisen.

 

 • Creo har også i høy grad opplevd et økt behov for informasjon, veiledning og juridisk rådgivning det siste året. Vi bistår alltid våre medlemmer når det kommer til spørsmål og avklaringer angående krisetiltak, stimulerings- og kompensasjonsordninger, permitteringer, trygderettigheter, dagpenger, sykepenger, omsorgspenger, ytelser ved kombinasjonsinntekt, smittevernsrestriksjoner, karanteneplikt ved arbeid i utlandet, kontrakter i koronatid, Force majeure, etc.

 

Les mer om Creos politiske arbeid her

Hvorfor Creo?

 • Den viktigste grunnen til at du bør organisere deg er naturligvis at du da er med i det fellesskapet som arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår og bedre rammebetingelser for den bransjen du hører til i. De vilkårene vi nyter godt av i dag har ikke kommet av seg selv, og det gjør heller ikke gode vilkår i framtiden.

 

 • Ved å videreføre ditt MTF-medlemskap i Creo er du samtidig med på å bygge en sterk og samlende sammensluttning for norsk musikkteater og dets utøvende kunstnere. Ved å samles blir vi sterke, og mulighetene for handling dertil større.

 

 • Det er også godt å ha noen i ryggen om du plutselig skulle trenge hjelp. Og da kan Creo bistå med det meste!

 

 • Et medlemskap i en fagforening som Creo kan sammenlignes med å ha en forsikring. Man vet aldri hva som kan skje i løpet av et langt arbeidsliv, og selv uten de store problemene vil et medlemskap lønne seg.

 

 • Som medlem har du Creo og LO-familien i ryggen når du opplever utfordringer i arbeidsforholdet ditt. Creo har tillitsvalgte og regionapparat i hele landet som jobber for å bistå våre medlemmer i stort og smått, og som kjemper for å ivareta dine interesser på arbeidsplassen og i samfunnet.

 

 • Creo er opptatt av at våre medlemmer har en trygg og forutsigbar arbeidssituasjon og at lov- og avtaleverk blir overholdt.

 

 • Creo har skarpskodde saksbehandlere og jurister som bistår våre medlemmer i saker som omhandler, lønn, arbeidstid, ferie, permisjonsrettigheter, ansettelse, oppsigelse, kontrakter, opphavsrett m.v.

 

Vi håper du nå har fått den informasjonen du søker for å bli med MTF videre og danne en nasjonal sammenslutning for musikkteater i Creo.

Om du fortsatt er usikker og sitter med flere spm. er det bare å ta kontakt med daglig leder i MTF Henriette Myhre på mail eller på mobil: 908 67 877.