mann noterer
Creo er Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon for utøvende kunstnere, pedagoger og andre yrkesutøvere innen kunst- og kulturfeltet. Vi er i rivende vekst og omfatter stadig flere nye medlemmer og grupper som stiller nye krav til organisasjonen. Creo teller i dag over 9000 medlemmer.
Som et ledd i arbeidet med å bygge opp vår fremtidige organisasjon søker Creo regnskaps- og administrasjonsleder. Stillingen innebærer:
  • Ansvar for alle Creos regnskaper fra A til Å samt stiftelser, legater og fond Creo forvalter. Dette inkluderer Visma regnskap, lønn, Expense, Reporting, Maestro årsoppgjørssystem og andre regnskapsmoduler Creo benytter. Ansvaret innebærer også vedlikehold, videreutvikling, automatisering og utvikling av digitale løsninger.
  • Rapportering internt og eksternt.
  • Revisorkontakt internt og eksternt.
  • Personalansvar for regnskaps- og administrasjonsområdet. I dette inngår medlemsservice, forsikring, IT, regnskap, lønn og kontoradministrasjon – totalt 7 personer.

Kandidaten må ha god kunnskap om, og brukererfaring fra, regnskaps- og rapporteringssystemer, MS Office-pakken, da spesielt Excel. Kjennskap til Visma Business er en fordel. Gode lederegenskaper og erfaring vektlegges.

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver, og muligheter til å påvirke din egen arbeidsdag. Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med en arbeidshverdag der vi er opptatt av å dele kompetanse. Lønn og vilkår etter tariffavtale, og konkurransedyktige betingelser.

 

Søknader sendes til en@creokultur.no

For mer informasjon om stillingen kontakt:
Daglig leder Erik Normann
Telefon: 92467390
epost: en@creokultur.no

Søknadsfrist
30.11.2019
Visuell skillelinje

Om arbeidsgiveren

Creo er Norges største kunstnerorganisasjon. Alle som har inntekt fra kunstneriske eller kunstpedagogiske yrker kan bli medlem i Creo. Vi arbeider for at de som lever av kunsten sikres gode lønns- og arbeidsvilkår, enten de er arbeidstakere eller selvstendig næringsdrivende.
Medlemmer i Creo mottar gratis juridisk rådgivning, advokatbistand, kurs og konferanser, søknads- og kontraktshjelp, fri inkassotjeneste og har tilgang til rekke gunstige forsikringsordninger spesielt tilpasset bransjens behov.
Creo ivaretar også sine medlemmer gjennom å arbeide for økt forståelse for kunstnernes betydning i samfunnet gjennom politisk påvirkning og opplysningsarbeid om faglige, kulturpolitiske og kunstneriske emner.