Nå får om lag 1, 5 millioner arbeidstakere i privat sektor samlet pensjonsopptjening fra innskuddspensjonsordninger på sin egen pensjonskonto. Ansatte med offentlig tjenestepensjon eller andre ansatte i privat sektor med annen pensjonsordning enn innskuddspensjon, er ikke omfattet av reformen.

Fra 1. februar kan du selv gjøre et aktivt valg mht. hvor innskuddspensjonen skal plasseres. Med egen pensjonskonto er du ikke lengre bundet til arbeidsgivers pensjonsleverandør. Hvis du ikke foretar deg noe, vil all tidligere pensjonsopptjening fra jobber med innskuddspensjon slås sammen med pensjonsopptjeningen du har i dag. Dette blir i så fall samlet hos din arbeidsgivers pensjonsleverandør, der du får en egen pensjonskonto.

Ved å ta bevisste valg har du muligheten til å tilpasse din pensjonssparing. Du kan gjøre vurderinger sett opp imot kostnader, risiko og spareprofil (andel aksjer vs rentepapirer). Du kan også vurdere om etiske retningslinjer hos de største pensjonsleverandørene skal være avgjørende for ditt valg.

Les deg opp om egen pensjonskonto

I løpet av kort tid (vinteren) skal du som arbeidstaker motta informasjon om egen pensjonskonto, om hvilke pensjonskapitalbevis du har (tidligere opptjening fra innskuddspensjon) og om hvilken pensjonsleverandør som forvalter disse. Med egen pensjonskonto vil du som har opptjening fra innskuddspensjon få reduserte kostnader ved at tidligere og nåværende pensjonsopptjening samles på en konto, og du vil selv kunne foreta selvstendige valg knyttet til hvor du ønsker din pensjonsopptjening forvaltet.

Det kan være gode grunner for å la pensjonen forbli forvaltet hos arbeidsgivers leverandør, det vil for mange være det enkleste og tryggeste, men muligheten og friheten til å foreta egne valg ut i fra egne vurderinger, er nå tilstede.