Mandag 21.juni ble det avholdt forhandlinger i Virke-HUK området. Forhandlingsresulatet gjelder for de landsoverenskomster som korresponderer med Statlig tariffområdet og for følgende overenskomster:

  • Landsoverenskomst for virksomheter § 26
  • Landsoverenskomst for høyskoler
  • Landsoverenskomst for museer og andre kulturinstitusjoner

Partene ble enige om en lønnsvekst på 2,7 prosent, om lag det samme resultatet som i frontfaget, halvparten av dette skal forhandles lokalt.

Det gis et flatt prosenttillegg på 0,9 prosent og kronetillegg på kr 1 500 til alle. I tillegg får de laveste lønnstrinnene, fra 19 til 50, et kronetillegg på kr 4 000. Det sentrale tillegget gis fra 1. mai 2021.

Halvparten av lønnsveksten i år kommer gjennom lokale forhandlingene. Forhandlingene skal være avsluttet innen 31. oktober 2021 og tilleggene gis fra 1. juli 2021.  Creos medlemmer som ikke har egne tillitsvalgte blir ivaretatt av tillitsvalgte fra de andre LO forbundene etter fullmakt fra Creo sentralt.

Fremdeles fire avtaler igjen

Ettersom at lønnsoppgjøret med KS og Spekter ikke er sluttført, har ikke Creo  forhandlet om tariffavtalene i Virke-HUK som korresponderer med deres tariffavtaler. Derfor gjenstår det fire tariffavtaler i Virke-HUK.

 

Protokoll