Creo søker vikar i 100 % stilling som forbundssekretær/saksbehandler i det kommunale tariffområdet.

Creo er opptatt av å bygge organisasjonen og ønsker derfor i utgangspunktet å finne den rette kandidaten blant Creos medlemmer og tillitsvalgte. Som tillitsvalgt vil du ha rett til permisjon etter hovedavtalene for verv på heltid eller deltid i Creo. 

Creo er Norges største og viktigste kunstnerorganisasjon for utøvende kunstnere, pedagoger og andre yrkesutøvere og studenter innen kunst- og kulturfeltet. Alle yrkesutøvere som har inntekt av musikk, dans, scenekunst og andre nærliggende yrker kan tas opp som medlemmer. Creo arbeider for gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene, gode rammevilkår for kunst- og kulturfeltet, og ikke minst for kunsten og kulturens naturlige og viktige plass i samfunnet. 

Creo har vokst betydelig de siste årene og teller i dag over 10 000 medlemmer. Creo søker en engasjert, samarbeidsvillig og serviceinnstilt person til å gå inn som vikar som forbundssekretær/ saksbehandler i perioden 1. januar 2022 til 31. juli 2022. 

I dag er hovedarbeidsområdet oppfølging av forbundets medlemmer, saksbehandling og forhandlinger innenfor det kommunale tariffområdet. I rollen som forbundssekretær vil du blant annet jobbe tett opp mot og bistå forbundets mange tillitsvalgte i aktuelle problemstillinger. Erfaring fra organisasjonsarbeid, forhandlinger og tillitsvalgtarbeid vil derfor være vesentlig. Kjennskap til lov og avtaleverk og interesse for og forståelse av enklere arbeidsrettslige problemstillinger er også sentralt. Kunnskap om det kommunale/offentlige tariffområdet er ønskelig. God skriftlig og muntlig formuleringsevne og erfaring med bruk av dataverktøy er nødvendig. 

Vi kan tilby varierte og utfordrende arbeidsoppgaver. Vi har et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø med en arbeidshverdag der vi er opptatt av å dele kompetanse. Vi tilbyr arbeidsvilkår etter tariffavtale og konkurransedyktige betingelser. Stillingen kan medføre noe reisevirksomhet og uregelmessig arbeidstid. Det vil være mulig å tilrettelegge for å jobbe hjemmefra. Creos forbundskontor er sentralt i Oslo. 

Søknad og spørsmål om stillingen kan sendes til Tore Walmsnæss på tw@creokultur.no. 

Søknadsfrist; 12.12.2021.