Landsmøtet 2022

Creos landsmøte har bevilget kr 50.000,- til Freemuse og kr 50.000,- til Sykehusklovnene.

Freemuse

Kampen for kunstnerisk ytringsfrihet er en sentral oppgave for Creo.

Freemuse er en uavhengig, internasjonal ikke-statlig organisasjon som kjemper for kunstnerisk ytringsfrihet og kulturelt mangfold. Freemuse har spesialrådgivende status overfor FNs økonomiske og sosiale råd (UN-ECOSOC) og rådgivende status hos UNESCO, samt omfattende dialog og samarbeid med de forskjellige EU organene. Etter å ha hatt sin base i København siden oppstarten er nå organisasjonen flyttet til Oslo.

Freemuse opererer innenfor et internasjonalt menneskerettighets- og juridisk rammeverk som opprettholder prinsippene om ansvarlighet, deltakelse, likhet, ikke-diskriminering og kulturelt mangfold. Freemuse dokumenterer brudd på kunstnerisk frihet og utnytter evidensbasert påvirkningsarbeid på internasjonalt, regionalt og nasjonalt nivå for bedre beskyttelse av alle kunstnere, men med særlig fokus på kunstnere som er utsatt for fengsling, forfølgelse og sensur.

I den årlige State of Artistic Freedom er det bl.a.dokumentert at:

  • Musikk har vært den mest undertrykte kunstformen år etter år: Musikk utgjør nesten en tredjedel av alle dokumenterte saker i 2021: 385 av 1252 saker. Totalt: 29 musikere ble drept, 49 fengslet, 103 varetektsfengslet, 33 tiltalt, 7 angrepet, 1 bortført, 70 sensurert, 12 sanksjonert/ilagt bøter.
  • I 2021 hadde politisk krise og konflikter betydelig innvirkning på tilstanden til kunstnerisk frihet. Stemmer fra hundrevis av kunstnere ble stilnet i forskjellige land for å ha uttrykt dissens mot myndighetene i sammenheng med masseprotester, inkludert i Hviterussland og Cuba. Pågående konflikter og tvister, som de i Jemen og Israel/Palestina, eller maktovertakelsen av Taliban i Afghanistan og militærjuntaen i Myanmar hadde også en skadelig innvirkning på kunstnere. I noen av disse landene var musikk spesielt målrettet kunstform som ble kriminalisert.

Arbeidet med rapporten for 2022 har nå startet og Creos bevilgning vil gå til dette viktige arbeidet.

Visuell skillelinje

Sykehusklovnene

Sykehusklovnene viser hvordan kunst og kultur kan ha en stor betydning for barn, unge og deres familier i vanskelige situasjoner, og bruker kunst som et helsefremmende middel. De jobber også innen barnepalliasjon.

Creo ønsker å bevilge penger til Sykehusklovnene fordi de i år står i fare for å miste over 7 millioner i støtte og dermed frykter for å måtte redusere aktiviteten for barna. Det er flere ulike årsaker til at de mister midler, bl.a. at Gaveforsterkningsordningen er avsluttet, og at Sykehusklovnene har blitt fjernet fra Grasrotandelen av Lotteritilsynet fordi de nå defineres som landsdekkende

Sykehusklovnene er en ideell organisasjon/forening med administrasjon i Oslo. Sykehusklovnene hadde 2021 nærmere 22 500 møter med barn innlagt på sykehus. Over 50 sykehusklovner er tilknyttet organisasjonen, alle profesjonelle skuespillere, trent for arbeid med barn på sykehus.

«Selv om norske sykehus holder et høyt faglig nivå kan Sykehusklovnene bidra med noe viktig. De kan tenne livsgnist, øke selvtillit og hente frem barnets friske krefter. Effekten av latter, lek og undring kan mobilisere uante krefter i små og store kropper. Og et klovnemøte kan være en etterlengtet pustepause til foresatte når de ser sine barn og unge fryde seg. Alle sykehusklovnene er profesjonelle scenekunstnere som har spesialisert seg på å møte barn og unge for å skape gode opplevelser. Flere studier støtter latter og glede som en helbredende kraft.

Latter demper smerte, er med på å styrke immunforsvaret og demper utviklingen av stresshormoner. Internasjonal forskning viser også at sykehusklovner kan være med å redusere bruken av medisin, bedøvelse og tvang. Sykehusklovnene kan ikke forandre situasjonen, men de kan gjøre noe med opplevelsen. Og slik kan et sykehusopphold også bli preget av latter, smil og positive minner. Sykehusklovner kan brukes som magisk medisin og kanskje kan det vonde trylles bort for en liten stund.»

Visuell skillelinje

Norsk Folkehjelp

Vi vil også rette en takk til Creos samarbeidspartner, Sparebank 1, som ga 40 000 kroner til Norsk Folkehjelp under Creos landsmøte.

Norsk Folkehjelp ble stiftet i 1939 som fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Organisasjonens mål er å bedre folks levekår og bidra til et demokratisk, rettferdig og trygt samfunn. I Norge jobber Norsk Folkehjelp på to områder: Førstehjelp og redningstjeneste, i tillegg til flyktnings- og inkluderingsarbeid. Internasjonalt jobber Norsk Folkehjelp på tre områder: Humanitær mine- og eksplosivrydding, utviklingssamarbeid og humanitær respons ved konflikt og kriser.

 

Foto: Linda Karoline Ringstad

 

Toppfoto: Brian Cliff Olguin