I dag kom SVs alternative budsjett. I løpet av få uker skal SV, Arbeiderpartiet og Senterpartiet bli enige om neste års statsbudsjett.

Creo er svært spente på å se hva SV greier å få inn i statsbudsjettet. Nå starter forhandlingene mellom SV på den ene siden, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet på den andre siden. I løpet av kort tid skal partiene bli enige om et statsbudsjett for 2022.

– Creo er svært glade for at SV ser viktigheten av å styrke de praktiske og estetiske fagene i grunnopplæringen. Det er noe vi i Creo har arbeidet for i flere år, sier forbundsleder i Creo, Hans Ole Rian. Skolen har en viktig rolle som formidler av kunnskap, ferdigheter og verdier knyttet til kunst og kultur. Da er de tydelige prioriteringene SV gjør et langt skritt i riktig retning.

– SV finner også plass til en kraftig styrking av kulturskolene, noe som er viktig både for alle Creos medlemmer som arbeider der, og i ikke minst – for framtidens både profesjonelle og frivillige kulturliv.

Rian mener at manger av tiltakene vil bidra til å styrke Creo-medlemmers arbeids- og inntektsbetingelser.

– Det gjelder ikke minst forslaget om en Musikerallianse, et Musikkbruket, midler til scenekunstkompaniene og ekstra midler til fond og stipender. Godt er det også at SV ser at Forsvarets musikk igjen er under press, og tar inn vårt innspill om en styrking av denne svært viktige institusjonen.

Forbundslederen er også opptatt av det internasjonale perspektivet.

– Organisasjon Safemuse gjør en solid og viktig solidarisk jobb for forfulgte musikere over hele verden De fortjener så absolutt de midlene som SV foreslår, og som vi håper de får gjennomslag for i de forhandlingene som nå venter.

 

For Creo er dette saker som det knytter seg stor spenning til, og som SV har inne i sitt alternative budsjett:

 

 • Opptrapping til full, regelstyrt momskompensasjon: 200 mill
 • 80 nye hjemler kunstnerstipend: 33 mill
 • SKUDA og opprettelse Musikerallianse: 5 mill
 • Norsk kulturfond: 55 mill
 • Fond for lyd og bilde: 10 mill
 • Regionale kulturfond, statlig bidrag til opptrapping: 10 mill
 • Styrke Scenekunstbruket og opprettelse av Musikkbruket: 20 mill
 • Etablere ny søkbar ordning for langsiktig og forutsigbar drift av etablerte scenekunstkompanier: 15 mill
 • Safemuse – residenser forfulgte og truede kunstnere: 3,4 mill
 • Forsvarets musikk: 15 mill
 • Prioritere praktiske og estetiske fag i videre- og etterutdanning: 26,6 mill
 • Kompetansesenter for praktisk og variert undervisning: 10 mill
 • Mer praktisk og variert undervisning (utviklingsmidler): 15 mill
 • Investering i rom og utstyr for praktisk-estetiske fag (rentekompensasjonsordning): 50 mill
 • Opptrapping gratis kulturskoletilbud: 100 mill
 • En time mer praktisk og variert undervisning i grunnskolen: 101 mill

 

Les alternativt statsbudsjett fra SV