Etter innspill fra dommere både i kor- og korpskonkurranser, samt fra FONOKO (foreningen norske kordirigenter), foreslås følgende minstesatser for dommeroppdrag.

Vedtak:

Min. timesats for dommeroppdraget og for nødvendige forberedelser til dette: 855,- pr. time.

Hel dag (inntil 6 timer) min. 5 135,-

Møter det kalles inntil i denne forbindelsen; min. 485,- pr time.

Timesats for dommeroppdrag tilsvarer timesats for seminar, og timepris for møter tilsvarer «timepris administrativt arbeid i tilknytning til prosjekt».

 

Satsene justeres hvert år i henhold til lønnsvekst.