Kjære Kulturminister Abid Raja!

Vi er et tyvetalls arrangører av turneer og konserter for juletiden. Disse turneene har i normalår en samlet omsetning på nær 200 millioner kroner, og ca en halv million mennesker pleier å ha glede av konsertene våre hvert år.

Du fortalte for noen uker siden at stimuleringsordningen ville berge julekonsertene i år, til glede for publikum over hele landet. Dette ga oss mot, og vi har nå i god tro solgt billetter til konserter i kirker og andre arenaer i hele landet der de kunne stille med 200 faste plasser og der smittevernhensyn ble ansvarlig ivaretatt. Vi visste at begrensningen på 200 ville påføre oss tap, men stimuleringsordningen kunne redusere dette til et nivå vi kunne leve med.

Så kom beskjeden om at faste plasser ikke var nok, det måtte være fastmonterte seter. Og til vår store forundring: Kirkebenker ble ikke regnet til den kategorien. Dermed kan kun 50 personer komme på julekonserter i kirkene. Ettersom kirker er en hovedarena for disse konsertene, slår dette beina under økonomien for turneene, med mindre ytterligere midler kommer på bordet. Vi mener primært at kravet om fastmonterte seter burde erstattes av et krav om «fast seteplassering» og få bort fokus fra stolkonstruksjonen til et begrep som adresserer den sosiale mobiliteten som jo er helsemyndighetenes egentlige anliggende.

Men fordi alt med et slag ble så usikkert, har flere av oss nå avlyst turneene. Imidlertid er vi fortsatt mange som teller på knappene. De fleste av oss har allerede levert søknad til kulturrådet om stimuleringsmidler på basis av 200 tilskuere pr konsert.

Vi vet at denne pandemien også for regjeringen er krevende å håndtere, og vi har respekt for at det hele tiden vil komme endringer. Men nå er vi i en fase hvor vi veldig fort må velge å avlyse eller gjennomføre, og det haster å få noen tydelige svar fra deg på følgende spørsmål:

Hva vil du gjøre med å effektivisere håndteringen av søknadene? Nå er det sendt inn 868 søknader på ordningen. 721 har ikke fått svar, 116 har fått innvilget og 30 har fått avslag. Dette betyr at 83% fortsatt venter på svar. Det behandles nå 40 søknader i uken, og i denne farten vil ikke alle fått svar før i 2021. Det er umulig å sette i gang med dyre turneer uten en grad av sikkerhet for støtte, og vi kan ikke vente mange dager til før vi må ta en beslutning.

Hva skjer med gapet mellom 200 og ned til 50 for de som allerede har fått støtte? Hvordan kompenseres det? Vil stimuleringsordningen få økte rammer? Vi som ikke har fått svar får høre at vi må trekke søknadene våre og levere nye. Men kan vi trygt gjøre det uten å havne bakerst i en kø som er for lang til at Kulturrådet klarer å håndtere den? – En kø som samlet søker om midler som allerede i utgangspunktet er for små til at alle seriøse aktører får?

Hva skjer for de av oss som ikke våger å gjennomføre turneer og konserter? Vil kompensasjonsordningen som nå er på 50% i julesesongen bli utvidet etter det som nå har skjedd med kirkene? Behovet har jo nå blitt vesentlig større, og mange av oss har pådratt oss kostnader vi ikke vil få tilbake. Vi er en bransje som tross noe kompensasjon allerede er nede for telling etter en sommer og høst med store tap.

 

Bak dette brevet står:

 • Adam Douglas (Adamusic AS)
 • Atle Pettersen
 • Bjørn Terje Bråten (Artistguiden/Bald and Beautiful AS)
 • Carrie-Anne Clarke (Brandpeople AS)
 • Cecilie Torp-Holte (Circle Management AS)
 • Erik Hillestad (Kulturkirken Jakob/KKV)
 • Febe Rognstad (Fokus Entertainment)
 • Helene Bøksle (Mockingbird Music )
 • Håkon Ims (Julenatt)
 • Inger Bråten (Killer Inc)
 • Jan Erik Haglund (Skyskraper Artist)
 • Jan Roger Andreassen (United Stage Norway)
 • Jan Sollesnes (HiHat Management AS)
 • Jon F. Leiulfsrud (Compro Artists)
 • Knut Sannes (All Things Live)
 • Lars Støvland (Chris Medina, En Julekonsert AS)
 • Ole Edvard Antonsen (Desemberstemninger)
 • Ottar Schanke Eikum (Nordic Live AS)
 • Pernille Torp-Holte (Heartbeat Management AS)
 • Reidun Berntsen (Rocksport Booking)
 • Sigve Prestnes, Stageway Talent AS
 • Tor Arne Ranghus (TARAN)
 • Trine Rein (Joy Music AS)

 

 • Creo, ved leder Hans Ole Rian
 • NEMAA, ved leder Joël Schwalenstöcker
 • NKA, ved leder Tone Østerdal
 • Virke, ved leder av Kultur og opplevelser, Rhiannon Hovden Edvards