Etter mange møter og innspill fra en samlet kulturbransje åpner regjeringen nå for flere publikummere også på kulturarrangementer.

Fra og med fredag 21. januar kan det på innendørs arrangementer med faste tilviste plasser være inntil 1 500 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meters avstand mellom kohortene.

Ved utendørs arrangementer med faste tilviste plasser kan det være inntil 3 000 personer og maksimalt 50 prosent kapasitet, fordelt på kohorter på inntil 500 personer. Det skal hele tida være minst to meters avstand mellom kohortene.

– Det er selvfølgelig en forbedring fra den tidligere grensen på 200 publikummere, og vi er glade for at regjeringen nå i hvert fall delvis lytter til oss i kulturorganisasjonene, sier forbundsleder Hans Ole Rian.

– Delvis lytter, for i vårt møte med både kulturdepartementet og helsemyndighetene denne uka påpekte en samlet bransje at det nå var på tide å gi kulturbransjen samme restriksjoner som andre næringer, slik det er beskrevet i covid-19-forskriftens § 14 a; «Den enkelte virksomhet skal fastsette hvor mange personer som maksimalt kan være til stede i lokalene, beregnet ut fra lokalenes størrelse og utforming.»

– Publikumshåndtering er en integrert del av arrangørprofesjonen, og forholdene ligger godt til rette for å håndtere en slik tillit trygt. Vi kan ikke se at det skal være noe i veien for å likebehandle arrangementer med praksisen som er etablert for varehandel, markeder, museer og biblioteker. Vi forventer derfor at bransjen blir lyttet enda bedre til i den varslede nye vurderingen i starten av februar, og at også vi blir inkludert under samme regler som annen næringsvirksomhet.

– Når det kommer til kohorter ble dette opprinnelig begrunnet i at det lettet smittesporingen. På kulturarrangementer vet man både hvem som er der og hvor de sitter. Når arrangøren i tillegg har en god smittevernsplan bør kohortinndelingen være unødvendig.

– Uansett er dette et viktig skritt i riktig retning som gir mange kunstnere og kulturarbeidere mulighet til å gå tilbake til jobb, og til å tjene noen etterlengtede kroner. Det vil også bli noe enklere nå å planlegge både forestillinger, turneer og festivaler, avslutter Rian.

 

Les Helsedirektoratets anbefalinger