Vi ønsker alle våre medlemmer en riktig god jul og godt nytt år med tid til slekt og venner.

Creos hovedkontor vil ha redusert bemanning fra torsdag 23. desember 2021 til mandag 3. januar 2022. Det må derfor påregnes noe lengre behandlingstid for innkomne saker i julen. Vi ber om at henvendelser i størst mulig grad sendes på e-post da vi har begrenset kapasitet på telefon.