Creo er et fellesskap tuftet på erkjennelsen av at mange er sterkere enn én. Det er kanskje nå, i disse dager, at vi virkelig erfarer hvor viktig samhold og felleskap er..

Koronakrisen har vist oss hvor avhengig vi mennesker er av hverandre. Den har vist oss hvor viktig solidaritet er i våre dager, hvor sårbare vi er alene og hvor viktig det er å ta vare på hverandre. Derfor skal vi feire 1. mai i år – selv om rammene rundt oss er litt annerledes. Her er  Creos forbundsleder, Hans Ole Rians 1.mai appell: